• Ogłoszenia

  UMB poszerza współpracę bilateralną z Ukrainą

  02.11.2019 15:19
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z Bogomolets National Medical University, państwową, ukraińską uczelnią medyczną z siedzibą w Kijowie. Jest to dwunasta umowa bilateralna zawarta w 2019 r. i jednocześnie szósta umowa zawarta z uczelniami medycznymi z Ukrainy (pierwsza została podpisana w 2008 r. z National University of Pharmacy w Charkowie).

  Bogomolets National Medical University została założona w 1841 r. Składa się z kilku szkół, w tym: Szkoły Medycyny składającej się z czterech wydziałów lekarskich, Szkoły Stomatologii, Szkoły Farmacji, Szkoły Psychologii Medycznej, Szkoły Kształcenia Podyplomowego Medycyny Profilaktycznej, Szkoły Medycyny Wojskowej. Uczelnia zatrudnia 1200 nauczycieli akademickich, w tym 163 profesorów. Liczba studentów oraz uczestników kształcenia podyplomowego sięga 14 tysięcy, w tym około 1500 studentów zagranicznych z 64 krajów świata. Uczelnia współpracuje z wieloma uznanymi uczelniami, w tym m.in. z Uniwersytetem Oxsfordzkim, Uniwersytetem Kopenhaskim czy Instytutem Karolińska.

  W ramach niniejszej umowy, możliwa jest współpraca w następujących obszarach:

  - wspólna i/lub wielostronna działalność naukowa oraz uczestnictwo w różnych projektach;

  - wymiana studentów, nauczycieli akademickich, naukowców, kadry administracyjnej, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wygłaszania wykładów, prowadzenia badań oraz seminariów oraz uczestnictwa w różnego rodzaju stażach studenckich, szkoleniach;

  - współpraca w zakresie publikowania wyników badań w odpowiednich czasopismach naukowych obu stron oraz wymiana informacji, którymi strony są zainteresowane;

  - współpraca w innych obszarach nie wymienionych w porozumieniu, jeżeli strony uznają ją za akceptowalną i korzystną dla obu stron.

  Szczegółowe obszary oraz konkretne działania w ramach współpracy, ich formy, zobowiązania, warunki finansowe oraz inne warunki będą przedmiotem oddzielnych umów pomiędzy Stronami. Powinny być one uzgadniane w formie umów wykonawczych.

  Niniejsza umowa jest ważna od daty podpisania przez obie Strony bezterminowo.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót