• Ogłoszenia

  Uruchomiono pełny dostęp do aplikacji do przeglądania e-czasopism BrowZine ze środków NAWA

  16.03.2020 09:56
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 23-miesięczny dostęp do aplikacji do przeglądania e-czasopism BrowZine. Zakup dostępu do aplikacji był możliwy dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

   

  BrowZine to innowacyjne narzędzie stworzone przez przedsiębiorstwo Third Iron LLC. Aplikacja w intuicyjny sposób prezentuje czasopisma elektroniczne, umożliwiając korzystanie z nich za pomocą smartfona bądź tabletu. Oprócz tego, BrowZine dostępne jest w wersji przeglądarkowej, stwarzając komfortowe warunki do przeglądania e-czasopism za pomocą komputera.

  Narzędzie wychodzi naprzeciw trendom ukierunkowanym na mobilność i dostęp do informacji i wiedzy w każdym miejscu i czasie. Dzięki aplikacji BrowZine można m.in.:

  - przeglądać tytuły czasopism wg tematyki,

  - wyświetlać spisy treści bieżących i wcześniejszych czasopism,

  - stworzyć osobistą „półkę na książki” z ulubionymi periodykami,

  - udostępniać treści innym naukowcom za pomocą Facebooka i Twittera lub innych mediów społecznościowych.

   

  Pełny dostęp do aplikacji BrowZine będzie aktywny do 31.12.2021 r.

   

  W kwestiach związanych z uzyskaniem dostępu do aplikacji BroWzine, prosimy o bezpośredni kontakt z Biblioteką UMB.

   

  Za przygotowanie merytoryczne projektu odpowiadał dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót