• Ogłoszenia

  Welcome Centre otwarte na nowe pomysły

  21.04.2020 15:07
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  W Dziale Współpracy Międzynarodowej, tuż przy drzwiach do Welcome Centre (pokój 207 - Prawe Skrzydło Pałacu Branickich) pojawiła się skrzynka - Suggestion Box, do której każdy zainteresowany może wrzucić pomysły i sugestie jak usprawnić nasze działania z zakresu umiędzynarodowienia i co możemy zrobić, żeby podnosić komfort studentów, pracowników oraz gości zagranicznych na UMB.

  Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami.

  Dołożymy wszelkich starań, aby wdrożyć najlepsze pomysły.

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót