• Ogłoszenia

  Welcome Centre przygotowało bezpłatny zbiór kluczowych dokumentów dotyczących UMB

  05.05.2020 13:27
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Welcome Centre UMB przygotowało zbiór kluczowych dokumentów dotyczących funkcjonowania naszej uczelni. Zamieszczenie wszystkich najważniejszych dokumentów w jednym opracowaniu pozwoli na łatwy i szybki dostęp do dowolnego dokumentu. Zbiór jest dostępny zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej oraz zawiera m.in. takie dokumenty jak Strategię UMB, Statut, Regulamin Studiów, Politykę Ochrony Danych Osobowych, Strategię Umiędzynarodowienia, a także wiele innych przydatnych dokumentów. Zbiór, opracowany w poręcznym formacie, ułatwi aklimatyzację i funkcjonowanie zagranicznych studentów oraz pracowników na Uczelni.

                 

   

  Coraz więcej młodych osób z zagranicy decyduje się studiować w Polsce, a na polskich uczelniach systematycznie rośnie liczba zagranicznych studentów. Obecnie na UMB studiuje ponad 400 studentów zagranicznych, głównie z krajów skandynawskich tj. Norwegia i Szwecja oraz Niemiec, ale także ze Stanów Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej.

   

  Muszą się oni odnaleźć w nowej rzeczywistości, w miejscu, gdzie panują inne zwyczaje niż w ich rodzimym kraju. Podobnie jak inni mieszkańcy są obowiązani do przestrzegania wielu reguł i zasad, które są opisane w aktach prawnych i innych dokumentach. Problemem może być samo znalezienie tych przepisów. Jednak zdarza się również tak, że pewne dokumenty są dostępne tylko w języku polskim i nie ma ich tłumaczenia na język angielski.

   

  Egzemplarze zbioru dokumentów można odebrać w Welcome Centre – Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój 207, w godzinach 8.30 – 14.30. Ponadto, każdy student zagraniczny otrzyma anglojęzyczny egzemplarz zbioru kluczowych dokumentów podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021. Jest to standard na wysoko umiędzynarodowionych uczelniach. Dzięki temu, nasi zagraniczni studenci, doktoranci i pracownicy łatwiej i szybciej odnajdą się w nowym otoczeniu.

   

  Elektroniczną wersję zbioru dokumentów można pobrać

   

  TUTAJ – wersja polskojęzyczna

  TUTAJ – wersja anglojęzyczna

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót