• Ogłoszenia

  Nabór wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

  03.06.2020 08:54
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w Programie STER na umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

  Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

   

  Główna zasada aplikowania:

  Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą szkoły doktorskie, a także mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia lub ich kształceniu oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany doktorantów.

   

  Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

  • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów (m.in. obcojęzyczne materiały i poradniki, dostosowanie stron internetowych i narzędzi informatycznych, organizacja spotkań informacyjnych w kraju i za granicą);
  • wypłata stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
  • wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy;
  • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu” (m.in. organizowanie pobytów zagranicznych profesorów, organizacja szkoleń podnoszących kompetencje doktorantów i kadry biorącej udział w Projekcie, organizacja spotkań networkingowych oraz targów, konferencji, szkół letnich, zimowych i innych wydarzeń z udziałem doktorantów);
  • działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich (m. in. realizacja wspólnych projektów badawczych w obszarze kształcenia doktorantów, opracowanie merytoryczne wspólnego programu kształcenia oraz materiałów dydaktycznych do kształcenia doktorantów, wizyty studyjne oraz inne wyjazdy/ przyjazdy związane z tematyką projektu);
  • działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem.

   

  Jaka jest maksymalna wysokość finansowania z budżetu NAWA?

  Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynieść maksymalnie 2  000 000 zł. Wartość projektu powiększana jest o finansowy wkład własny Wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości kwoty, o którą Wnioskodawca aplikuje w Agencji.

   

  Do kiedy trwa nabór wniosków?

  Nabór wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich będzie prowadzony w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego, wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

   

  Jaki jest okres realizacji projektów?

  Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat.

   

  UWAGA: Wnioskodawcą w konkursie jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a nie naukowiec. W przypadku chęci aplikowania w konkursie, prosimy w pierwszej kolejności o skontaktowanie się z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.


  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:

  https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich/ogloszenie

  Zachęcamy do aplikowania o środki w programie.

   

  Powrót