• Ogłoszenia

  Nabór do Programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

  04.10.2020 17:47
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła program „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”. Projekt dotyczy tworzenia intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, możliwych do realizacji formie zdalnej.

   

  Czego dotyczy Projekt?

  • tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, planowanych do realizacji w formule zdalnej lub w formule zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended learning);
  • adaptacja istniejących intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod kątem:
   1. ich umiędzynarodowienia
   2. umożliwienia realizacji programów w formule zdalnej w części lub w całości;
  • rekrutacja uczestników programów;
  • przygotowanie kadry dydaktycznej (szkolenia lub inne formy kształcenia) do realizacji programów, w szczególności w formie zdalnej;
  • realizacja programów.

  Każdy z projektów musi zawierać tworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia.

   

  W jakiej formie można realizować Projekt?

  Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia może być realizowany m.in. w formie:

  • szkoły letniej lub zimowej,
  • kursów specjalistycznych,
  • szkoleń,
  • wizyt studyjnych (w tym zagranicznych),
  • zaangażowania profesorów z zagranicy,
  • dodatkowej oferty dydaktycznej dla uczestników studiów,
  • innej formie podnoszenia atrakcyjności studiów międzynarodowych.

   

  Ramy czasowe realizacji Projektu

  Projekt może być realizowany pomiędzy 1 maja 2021 roku a 1 września 2023 roku. Projekt może trwać od 12 do 28 miesięcy.

   

  Co może być sfinansowane w ramach Projektu?

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu,
  • koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą,
  • koszty podróży i utrzymania – poniesione w związku z realizacją Projektu,
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu,
  • zakup oprogramowania, sprzętu i wyposażenia do maksymalnej kwoty 40 000 zł. Zakup infrastruktury, niezbędnej do realizacji IMPK w formule zdalnej,
  • stypendia dla studentów lub doktorantów zagranicznych podczas pobytu w Polsce do maksymalnej kwoty 5 000 zł na 1 osobę.

   

  Jaki jest budżet Projektu?

  Kwota przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000 zł a maksymalnie 800 000 zł. Wnioskodawcy mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski. Budżet programu wynosi
  12 000 000 zł.

   

  Do kiedy można składać wnioski?

  Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2020 roku.

   

  Dodatkowe informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można znaleźć na stronie https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia/ogloszenie

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontaktowanie się z narodową Agencją wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  Powrót