• Ogłoszenia

  Nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców na rok akademicki 2021/22

  12.10.2020 12:59
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA.

  W ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców realizowana jest wymiana akademicka w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

  Jaki może być cel wyjazdu

  W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

  1. odbycie stażu naukowego;
  2. odbycie studiów częściowych;
  3. odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich)
  4. wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny od 5 do 21 dni);
  5. uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
  6. prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  7. inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

  Okres trwania stypendium

  Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Pobyt powinien mieć charakter ciągły. Oferta dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/22 (w uzasadnionych przypadkach najwcześniej od 15 sierpnia 2021 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2021 roku (nie dotyczy Japonii i Tajwanu).

  Wysokość stypendium i warunki finasowania

  Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

   

  Stawki stypendialne (nie dotyczy letnich kursów językowych)

  Kraj

  Stawka miesięczna

  w PLN studenci

  Stawka miesięczna

  w PLN doktoranci, nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni z tytułem magistra

   

  Stawka miesięczna

  w PLN

  nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora

  Białoruś

  Styp. str. przyjmującej

  2000

  3000

  Bułgaria

  1500

  2000

  3000

  Chiny

  2200

  2500

  3700

  Chorwacja

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Czechy

  2200

  2500

  3700

  Egipt

  1500

  2000

  3000

  Grecja

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Japonia

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  n/d

  Kazachstan

  1500

  2000

  n/d

  Macedonia Północna

  1500

  2000

  3000

  Meksyk

  Styp .str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Rumunia

  1500

  2000

  3000

  Serbia

  1500

  2000

  3000

  Słowacja

  2200

  2500

  3700

  Słowenia

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Tajwan

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  n/d

  Ukraina

  1500

  2000

  3000

  Węgry

  2200

  Styp. str. przyjmującej

  Styp. str. przyjmującej

  Wietnam

  2200

  2500

  3700

   

  Do kiedy można składać wnioski

  Nabór trwa do dnia 18 grudnia 2020 r. – chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. Wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

   

  Dodatkowe informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można znaleźć na stronie https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2021-22-nabor-otwarty

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontaktowanie się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  Powrót