• Ogłoszenia

  Projekt UMB dofinansowany w Programie Medyk NAWA

  03.12.2020 12:52
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Miło nam poinformować o otrzymaniu dofinasowania z pilotażowego programu „Medyk NAWA - Wsparcie uczelni kształcących na kierunkach medycznych”, finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

   

  Celem programu „Medyk NAWA” jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego i praktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. Jego realizacja polega na zaproszeniu na uczelnię lekarzy-naukowców z Unii Europejskiej lub z Wielkiej Brytanii, posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów lub doktorantów.

  UMB uzyskał dofinansowanie na pokrycie kosztów stypendium dla dr n. med. Tomasza Torlińskiego, który będzie prowadzić zajęcia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla studentów English Division. Dodatkowo będzie odpowiadać za przeprowadzenie szkoleń wewnątrzklinicznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Jego pobyt na UMB jest przewidziany od marca do września 2021 r. Opiekunem stypendysty będzie dr n. med. Sławomir Czaban, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB. Realizacja programu pozwoli na podniesienie jakości kształcenia, zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz dzielenie się najlepszymi praktykami w kwestiach dydaktycznych i klinicznych.

   

  Czas trwania projektu: 31.03.2021-29.09.2021

  Kwota dofinansowania: 69 000 PLN

   

  Dr n. med. Tomasz Torliński jest światowej rangi specjalistą, konsultantem ds. intensywnej terapii i anestezjologii, nauczycielem i osobą odpowiedzialną za kształcenie w zakresie intensywnej terapii. Jest zatrudniony m.in. w University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust, jednym z największych takich ośrodków w Anglii. Współpracował również z zagranicznymi instytucjami, tj. Penn State University, College of Medicine M.S. Hershey Medical Center, Hershey w USA oraz Washington University in St. Louis, School of Medicine Barnes-Jewish Hospital, St. Louis w USA.

   

  Zachęcamy do aplikowania o inne stypendia i środki finansowe oferowane przez NAWA. Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontaktowanie się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

   

  Powrót