• Ogłoszenia

  UMB zawarł umowę z Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM) z Kanady

  02.01.2021 14:41
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł umowę o współpracy z uznanym na całym świecie instytutem badawczym zajmującym się rekonstrukcją w zakresie twarzoczaszki - Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM) z siedzibą w Edmonton w Kanadzie.

  Instytut został założony w 1993 r. jako wspólna inicjatywa University of Alberta, Covenant Health i Alberta Health Services. Głównym zadaniem realizowanym przez Instytut jest zapewnienie pomocy osobom urodzonym z ubytkami tkanek głowy i szyi oraz osobom po leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki. Obecnie iRSM jest jednym z zaledwie trzech wysoko wyspecjalizowanych ośrodków rekonstrukcji głowy i szyi na świecie. W Instytucie opracowano wiele innowacyjnych metod rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie materiałów i narzędzi cyfrowych.  Wyspecjalizowany zespół lekarzy, lekarzy dentystów, rehabilitantów oraz informatyków zajmujących się projektowaniem komputerowym stara się zapewnić pacjentom możliwość powrotu do normalnego życia poprzez poprawę estetyki zniekształconej chorobą twarzy.

  Celem umowy zawartej pomiędzy UMB a iRSM jest realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, a także szkolenie zawodowe w zakresie nowoczesnych technik i technologii leczenia pacjentów. Z ramienia UMB osobą biorącą udział w realizacji współpracy jest prof. dr hab. n.med. Teresa Sierpińska - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej dokłada wszelkich starań w celu zawarcia kolejnych umów międzynarodowych z uczelniami, klinikami oraz szpitalami z całego świata. Naszym celem jest zapewnienie studentom oraz pracownikom UMB odbycia staży i praktyk w uznanych zagranicznych placówkach, dzięki którym będą mogli podwyższać swoje kwalifikacje oraz zdobywać międzynarodowe doświadczenie.

   

  W przypadku chęci zawarcia międzynarodowej umowy bilateralnej, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

  Powrót