• Ogłoszenia

  Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 1

  05.01.2021 11:10
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków w programie NAWA PRELUDIUM BIS 1. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.

   

  Kto może złożyć wniosek w programie?

  Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od 4 stycznia 2021 do 10 grudnia 2024.

   

  Ile wynosi stypendium na zagraniczny staż doktorski?

  1) Ryczałt na koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 6 000 zł miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów).

  2) Ryczałt na koszty podróży - jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący:

  a) w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących 7 000 zł;

  b) w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących 10 000 zł.

  3) Jeżeli stypendysta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwoty, o których mowa w pkt 1 i 2, mogą zostać zwiększone.

   

  Wspólne działania NAWA i NCN

  Program NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest kolejnym wspólnym działaniem NAWA oraz NCN, wynikającym z podpisanego we wrześniu 2019 roku porozumienia o współpracy tych dwóch agencji. Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności.

   

  Dodatkowe informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące Projektu można znaleźć na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1

   

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie oraz kontaktowanie się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

   

  Zapraszamy do współpracy

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  Powrót