• Ogłoszenia

  Dodatkowe miejsca na warsztaty międzykulturowe – współpraca z krajami Europy Zachodniej

  22.02.2021 09:04
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o dodatkowych miejscach na warsztaty międzykulturowe, które odbędą się 3-4 marca 2021 r. (środa - czwartek) w godz. 9:00-15:30. Warsztaty odbędą się on-line i będą dotyczyć krajów Europy Zachodniej tj. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Szwajcaria, Austria, Francja, Holandia i inne.

  Celem rozwijania umiejętności międzykulturowych wśród pracowników UMB, Dział Współpracy Międzynarodowej organizuje serię unikalnych warsztatów z komunikacji międzykulturowej. Warsztaty są dedykowane wszystkim pracownikom UMB, mającym kontakt z zagranicznymi studentami oraz naukowcami lub planującym udział w zagranicznych wyjazdach i konferencjach.

  Nie bez powodu kolejna edycja warsztatów dotyczy krajów Europy Zachodniej.
  W ramach umów bilateralnych UMB współpracuje m.in. z uczelniami niemieckimi (University of Greifswald, Medical Faculty of the University of Bonn, Medical Faculty of University of Duisburg – Essen), brytyjskimi (University of Cambridge, University of Edinburgh), belgijskimi (Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek) oraz francuskimi (University of Caen Lower-Normandy). Większa część krajów Europy Zachodniej bierze udział w programie Erasmus+ oraz innych programach UE zakładających realizację wspólnych projektów międzynarodowych. Europa Zachodnia jest zdecydowanie jednym z priorytetowych kierunków współpracy badawczo-dydaktycznej dla naukowców z UMB.

  Uczestnicy warsztatów będą lepiej rozumieć inne kultury oraz zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji ze studentami i naukowcami z innych kultur, różnych sposobów komunikowania się, komunikacji werbalnej i zachowań społecznych typowych dla różnych kultur. Podjęty zostanie także temat współpracy z naukowcami z różnych kręgów kulturowych, negocjacji międzykulturowych czy integracji i budowania zespołów międzykulturowych.

  Zapewniamy dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych, a wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatów.

  Warsztaty poprowadzi trener z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej, dyplomowany coach i mentor, nauczyciel akademicki – prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak. Z powodzeniem, Pani Profesor zrealizowała na UMB 6 edycji warsztatów międzykulturowych w ubiegłym roku akademickim, w ramach jednego z projektów realizowanych w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”, a obecnie realizuje cykl warsztatów specjalistycznych dotyczących odrębnych grup kulturowych.

  UWAGA: w warsztatach nie mogą brać udziału osoby, które brały udział w warsztatach międzykulturowych, które były realizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach projektu z I edycji Welcome to Poland - jest to wymóg określony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

  W przypadku zainteresowania uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z Panem Michałem Dobrowolskim z Działu Współpracy Międzynarodowej, tel. +48 85 686 51 84 lub e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

  Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Warsztaty są realizowane w ramach projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.
  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/bez%C2%A0tytulu_-_log.jpg?2017

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót