• Ogłoszenia

  Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa – nabór wniosków (NAWA)

  07.04.2021 12:45
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w programie stypendialnym dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa.

  Program stypendialny jest dedykowany młodzieży polonijnej, która jest zainteresowana podjęciem kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

   

  Kto może być wnioskodawcą?

  O udział w programie mogą się starać osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Nowością w tegorocznym naborze, w odniesieniu do studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich jest możliwość udziału również osób posiadających polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

   

  Jaka jest wysokość stypendium?

  W ramach programu finansowane jest comiesięczne stypendium w wysokości od 1 250 PLN do 1 700 PLN, w zależności od poziomu kształcenia.

   

  Jakie możliwości daje udział w programie?

  Udział w programie jest dla młodzieży polonijnej symbolicznym powrotem do ojczyzny, okazją do poznania kultury i historii Polski. Stypendyści, dzięki wsparciu, mogą w pełni skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań.

   

  Kurs przygotowawczy

  Studia mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

   

  Jaki jest termin naboru wniosków?

  Termin składania wniosków upływa 18 maja 2021 r. Wnioski powinny być składane przez system teleinformatyczny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

   

  Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przygotowała regulaminy określające warunki udziału w programie.

   

  Ogłoszenie i regulamin dotyczące studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich znajdują się pod poniższym linkiem:
  [Link]

  Ogłoszenie i regulamin dotyczące studiów II stopnia znajdują się pod poniższym linkiem:
  [Link]

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót