• Ogłoszenia

  Program stypendialny DAAD - pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców

  15.04.2021 11:28
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Co umożliwia program?

  Umożliwia on odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym.

  Kto może się ubiegać o stypendia?

  Absolwenci z tytułem magistra, doktoranci, młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (postdocs).

  Czy istnieją ograniczenia wiekowe dla osób ubiegających się o stypendium?

  Nie ma granicy wieku. Obowiązuje natomiast ograniczenie dotyczące czasu, który upłynął od uzyskania ostatniego dyplomu (maksymalnie 6 lat).

  W przypadku stypendium do 6 miesięcy: doktoranci (maksymalnie 3 lata po rozpoczęciu doktoratu), osoby z tytułem naukowym doktora (maksymalnie 4 lata po ukończeniu studiów doktorskich).

  Czas trwania finansowania

  Od 1 do 6 miesięcy. Długość pobierania grantu podlega decyzji komitetu selekcyjnego i zależy od projektu i harmonogramu pracy aplikanta. Dofinansowanie jest nieodnawialne.

  Dofinansowanie

  W zależności od poziomu akademickiego, beneficjent programu może liczyć na:

  - miesięczne płatności w kwocie:

  • 861 EUR – dla absolwentów,
  • 1 200 EUR – dla doktorantów i osób ze stopniem naukowym doktora (postdocs),

  - pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i od odpowiedzialności cywilnej,

  - dodatki na pokrycie kosztów podróży (stawki dostępne są tutaj: https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/im-ausland-studieren-forschen-lehren/daad_reisekostenzuschuesse_stipendiaten.pdf)

  Do kiedy można składać aplikacje?

  do 16 listopada – w przypadku pobytów rozpoczynających się między czerwcem a listopadem następnego roku;

  do 30 kwietnia – w przypadku pobytów rozpoczynających się pomiędzy grudniem tego samego roku a majem następnego roku. Oznacza to, że dla pobytów spełniających powyższe ramy czasowe, aplikacje należy przesłać do 30 kwietnia 2021 r.

   

  Procedura aplikowania

  Aplikację należy złożyć online. Pierwszym krokiem powinna być rejestracja na portalu DAAD. Po wejściu na stronę www.funding-guide.de i wybraniu odpowiedniego programu stypendialnego należy wejść w zakładkę „Bewerbung einreichen” / „Submitting an application”, a następnie „Zum Bewerbungsportal” / „To the application portal”. Wymagane jest również przesłanie pocztą tradycyjną 3 kopii „Application summary” (plik PDF), generowanego z systemu internetowego DAAD po zakończeniu procedury aplikowania online. Procedura aplikowania opisana jest w załączniku (Stypendium FSK DAAD).

  Jakie kryteria bierze pod uwagę komisja kwalifikacyjna?

  Najważniejszymi kryteriami wyboru są: Projekt badawczy, Oceny i Zaangażowanie pozauniwersyteckie kandydata.

  Dodatkowe informacje

  Więcej informacji dostępny jest na stronie internetowej (w wersji polskiej): Stypendia DAAD: najczęściej zadawane pytania | DAAD Polska oraz w języku angielskim w dokumencie przygotowanym przez Polskie Przedstawicielstwo DAAD: TUTAJ.

  W przypadku potrzeby dodatkowych informacji, należy kontaktować się z p. Michałem Wołoszem z Polskiego Przedstawicielstwa DAAD. Dane kontaktowe są dostępne na stronie instytucji: https://www.daad.pl/pl/zespol/

  Zachęcamy serdecznie do aplikowania w programie.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Powrót