• Ogłoszenia

  Zakończono prace nad aplikacjami poświęconymi dziedzictwu akademickiemu i absolwentom UMB

  21.04.2021 13:50
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Zakończono prace nad dwiema aplikacjami poświęconymi dziedzictwu akademickiemu i absolwentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

  1) aplikacji do kiosku multimedialnego, stanowiącej bazę absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej,

  2) aplikacji i treści multimedialnych do ekranu wielkoformatowego, ukazujących dziedzictwo akademickie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z uwzględnieniem absolwentów zagranicznych, w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

  Aplikacje stanowią wyposażenie oddanej niedawno do użytku w Pałacu Branickich - Auli Nobilium. To szczególne miejsce pełniące funkcję skarbca dziedzictwa akademickiego, honorujące wszystkie nobilitowane osoby. Aula Nobilium powstała w 2020 roku w miejscu dawnego pokoju królewskiego. Pomieszczeniu przywrócono XVIII-wieczny wystrój. Dziedzictwo akademickie przedstawiane jest przy wykorzystaniu nowoczesnych, multimedialnych urządzeń. Pozwalają one na dogłębne poznanie historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także poznanie losów jego absolwentów z całego świata. Na potrzeby aplikacji przygotowano unikatowe opracowania multimedialne, a treści odczytywane są przez profesjonalnego lektora. Aplikacje zawierają informacje biograficzne na temat każdego absolwenta UMB. Baza absolwentów jest stale aktualizowana.

   

  Aula Nobilium stanowi dziś źródło wiedzy o dziedzictwie białostockiej Alma Mater dzięki efektywnej współpracy kilku jednostek tj. Działu Współpracy Międzynarodowej – odpowiedzialnego za całokształt projektu, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji – które przygotowało i opracowało wszystkie treści merytoryczne zawarte w aplikacjach oraz Działu Informatyki, dzięki któremu możliwe było zainstalowanie aplikacji. 

  Z aplikacji najbardziej skorzystają zagraniczni studenci, doktoranci i absolwenci. Projekt kierowany był jednak do całej społeczności akademickiej, a jego nadrzędnym celem było budowanie poczucia wspólnoty i pogłębienie relacji z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych absolwentów Uczelni. Dzięki zrealizowanemu projektowi UMB posiada obecnie unikatową w skali kraju infrastrukturę pielęgnującą pamięć o zagranicznych absolwentach i tradycji uniwersyteckiej.

   

  Stworzenie aplikacji to kolejny zrealizowany element Strategii Umiędzynarodowienia Uczelni, której wdrażanie odbywa się pod nadzorem Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr. hab. Tomasza Hryszko.

   

  Stworzenie aplikacji poświęconych absolwentom to jedno z głównych działań projektu pn. „Alma Mater Carissima. Rozwój współpracy z absolwentami zagranicznymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni. Oprócz tego projekt obejmował też utworzenie i prowadzenie kanałów w najbardziej popularnych mediach społecznościowych (Facebook i LinkedIn).

   

  Zapraszamy wszystkich absolwentów do budowy wspólnego dziedzictwa akademickiego i przesyłania swoich rozszerzonych biogramów do Muzeum Historii Medycyny i Farmacji (więcej informacji: LINK)

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji 

   

  Powrót