• Ogłoszenia

  Nabór wniosków do komponentu krajowego dla stypendystów programu NAWA im. Bekkera (2019)

  17.11.2021 09:08
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Mapa polski, lupa, książki, przyrządy chemiczne

   

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Komponentu krajowego dla stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera edycji 2019.

  Komponent krajowy jest elementem programu imienia Bekkera i ma ułatwić naukowcom przebywającym na dłuższych zagranicznych stażach powrót do kraju oraz zapewnić wsparcie ich kariery naukowej w polskiej jednostce.

  Celem Komponentu krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2019, realizujących co najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego (dalej Naukowcy). Komponent krajowy zapewnia finansowanie atrakcyjnego wynagrodzenia przez 6 miesięcy po powrocie naukowca do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego przy  zatrudnieniu naukowca na łączny okres minimum 12 miesięcy. Pozwoli to uczonemu na optymalne wykorzystanie doświadczenia zdobytego w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, a także pomoże stworzyć dla niego stabilne warunki zatrudnienia w Polsce.

  O finansowanie mogą wystąpić uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN  oraz inne podmioty prowadzące działalność naukową pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.

  Nabór wniosków w trybie ciągłym prowadzony od 16 listopada 2021 do 31 grudnia 2023 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa).

  Wniosek składa polska instytucja nauki i szkolnictwa wyższego, zwana dalej Instytucją zatrudniającą, wspólnie z uprawnionym Naukowcem.

  Szczegółowe informacje na temat Komponentu krajowego Programu im. Mieczysława Bekkera w ogłoszeniu:

  Ogłoszenie o naborze wniosków na „Komponent krajowy” programu im. Mieczysława Bekkera nr 31/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku

  W przypadku chęci aplikowania w programie, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej, 

   

  Źródło: NAWA, www.nawa.gov.pl

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Zdjęcie: ©alexlmx 2017 - stock.adobe.com

  Powrót