• Ogłoszenia

  Zawarcie umowy bilateralnej z meksykańską uczelnią – Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

  30.11.2021 10:27
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Stary budynek z niebieską kopułą na tle nieba i kolorowych budynków

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł 5-letnią umowę bilateralną z meksykańską uczelnią – Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

  Głównym celem porozumienia jest nawiązanie kontaktów i tworzenie warunków niezbędnych do dalszej współpracy w kilku obszarach.

  W ramach wspólnych uzgodnień, strony umowy ustaliły następujące ogólne formy współpracy:

  - wzajemna wymiana kadry i pracowników,

  wymiana studencka,

  - zachęcanie i wspieranie wymiany materiałów akademickich, wspólnych projektów badawczych i programów edukacyjnych,

  - udostępnianie materiałów naukowych, publikacji i informacji,

  - wspólny rozwój zawodowy,

  - inne działania określone lub wzajemnie uzgodnione w celu wzmocnienia współpracy.

   

  UAEH jest uczelnią publiczną w Meksyku, zlokalizowaną około 90 km od stolicy tego kraju – Mexico City. Uniwersytet został założony w 1869 roku. Uczelnia oferuje szeroki zakres studiów medycznych, w tym, na poziomie licencjackim (Bachelor’s): pielęgniarstwo, chirurgię, stomatologię; na poziomie magisterskim (Master’s): m.in. farmację kliniczną, zdrowie publiczne, żywienie kliniczne, a także możliwość ukończenia specjalizacji z różnych dziedzin medycyny dla osób z dyplomem. 

   

  Zachęcamy do zawierania zagranicznych umów bilateralnych. W razie potrzeby podpisania takiej umowy, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Zdjęcie: ©Ai - stock.adobe.com

  Powrót