• Ogłoszenia

  Pierwsza umowa bilateralna z kazachską uczelnią

  01.12.2021 10:03
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Puzzle z flag Kazachstanu i Polski

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał pierwszą umowę bilateralną z uczelnią z Kazachstanu - tj. Karaganda Medical University. Umowa została podpisana na okres 5 lat, z opcją automatycznego przedłużenia na ten sam okres.

   

  Celem porozumienia o współpracy jest nawiązanie kontaktów i stworzenie niezbędnych warunków do dalszej, ścisłej współpracy w następujących obszarach:

  - uczestnictwo we wspólnych i/lub wielostronnych projektach badawczych i programach,

  - wymiana nauczycieli, naukowców, doktorantów, studentów, kadry administracyjnej w celu nauczania, wygłaszania wykładów, prowadzenia seminariów, badań, szkoleń, staży studenckich oraz prowadzenia innych wspólnych działań,

  - współpraca w zakresie publikowania wyników badań w odpowiednich czasopismach naukowych obu stron,

  - wymiana edukacyjnych, metodologicznych i naukowych informacji, którymi strony są zainteresowane,

  - strony mogą zgodzić się na współpracę w innych obszarach niż wyżej wymienione, jeżeli uznają to za akceptowalne i korzystne dla obu stron.

   

  Karaganda Medical University został założony w 1950 roku i jest wiodącą publiczną uczelnią medyczną Kazachstanu w kształceniu wykwalifikowanego personelu dla systemu opieki zdrowotnej. Obecnie Uczelnia realizuje szkolenia specjalistów na studiach licencjackich, studiach magisterskich i studiach doktoranckich. Studiowanie odbywa się w językach kazachskim, rosyjskim i angielskim. Obecnie na Uniwersytecie studiuje ponad osiem tysięcy słuchaczy.

  Uczelnia jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń takich jak: Magna Charta Universitatum (od 2010 r.), Asia Medical Education Asocition (od 2015 r.) czy European Universities Association (od 2015 r.) oraz posiada kilku strategicznych partnerów: Lund University (Szwecja), University of Poitiers (Francja) oraz University Of Vilnius (Litwa). Karaganda Medical University podpisał 114 umów o współpracy z uniwersytetami z 35 różnych krajów. Dodatkowo Uniwersytet prowadzi wymianę studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

  Więcej informacji o uczelni dostępnych jest na oficjalnej stronie internetowej Karaganda Medical University.

   

  W przypadku uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania potrzeby zawierania kolejnych umów bilateralnych.

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Zdjęcie: ©luzitanija - stock.adobe.com

  Powrót