• Ogłoszenia

  Zawarcie umowy bilateralnej z Hacettepe University

  18.12.2021 08:24
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uścisk dłoni w barwach Polski i Turcji

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o podpisaniu umowy bilateralnej dotyczącej różnych form współpracy akademickiej z kolejnym Uniwersytetem z Turcji, tym razem z Hacettepe University.  Umowa została zawarta na okres 5 lat, z możliwością dalszego przedłużenia, a potrzeba jej zawarcia została zgłoszona przez dr hab. Andrzeja Eljaszewicza z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje już umowę z Hacettepe Űnіversіtestі obowiązującą w ramach Programu Erasmus+. Zakres współpracy nowozawartej umowy jest bardzo szeroki i został podzielony na trzy grupy (kształcenie, badania, wymiana studencka). 

   

  W zakresie kształcenia:

  Wymiana doświadczeń w zakresie metod nauczania,

  - Wymiana pracowników w celu prowadzenia wykładów, udziału w seminariach itp.

   

  W zakresie badań:

  - Prowadzenie wspólnych projektów badawczych,

  - Wymiana informacji naukowych i technicznych,

  - Koordynowanie badań naukowych,

  - Wymiana wyników badań w poszczególnych dziedzinach nauki,

  - Publikowanie wyników w tych dziedzinach,

  - Organizowanie wspólnych seminariów, konferencji, sympozjów itp.

   

  W zakresie wymiany studenckiej:

  - Opracowanie programów wymiany studentów, otwarcie kierunków zapewniających możliwość uzyskania podwójnego dyplomu zgodnie z ustawodawstwem obu krajów oraz otrzymanie wszystkich zgód i zgody Rady Szkolnictwa Wyższego stosowanie do właściwego ustawodawstwa,

  - Wymiana studentów na okres jednego semestru lub jego części lub na czas potrzebny do realizacji konkretnego Projektu, szkolenia praktycznego lub przygotowania pracy dyplomowej,

  - Prowadzenie wspólnych programów badawczych przez studentów,

  - Wymiana studentów w ramach programów szkolenia studentów.

   

  Informacje o tureckiej uczelni dostępne są na jej stronie internetowej.

   

  W przypadku uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania potrzeby zawierania kolejnych umów bilateralnych.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Zdjęcie: ©efas - stock.adobe.com

  Powrót