• Ogłoszenia

  NAWA dofinansowała projekt UMB w ramach programu „Solidarni z Białorusią-Naukowcy”

  27.12.2021 08:16
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Biegacze w centum miasta

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej dofinansowała projekt złożony przez uczelnię w ramach konkursu „Solidarni z Białorusią-Solidarni z Naukowcami”, stanowiącego kontynuację podjętych rok temu działań mających na celu udzielenie wsparcia naukowcom z Białorusi. Inicjatywa to wyraz solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i wsparcie represjonowanych naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce.

   

  UMB otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Aktywność fizyczna oraz strategie radzenia sobie w czasie pandemii COVID-19 wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych po obu stronach granicy wschodniej w kontekście dynamicznych zmian sytuacji epidemiologicznej”.

  Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy (od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.).

   

  Celem projektu jest zbadanie w ujęciu porównawczym oraz przeanalizowanie wyników danych studentów z Polski i Białorusi dotyczących aktywności fizycznej oraz radzenia sobie pod kątem dynamicznych zmian sytuacji epidemiologicznej w czasie pandemii COVID-19. Realizacja projektu będzie prowadzona w 7 etapach. Wśród działań projektowych planowane jest m.in. opracowanie koncepcji i algorytmu badań, przygotowanie kwestionariuszy, realizacja badania i analiza statystyczna danych, przygotowanie artykułu naukowego, a także udział w międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i przedstawienie wyników badań w ramach projektu. Na koniec przedstawione zostaną propozycje perspektyw dalszego rozwoju badań i praktycznego wykorzystania wyników.

   

  Dzięki projektowi, dr Andrei Shpakou – docent z Katedry Teorii Kultury Fizycznej i Medycyny Sportowej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały będzie prowadził badania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dr Shpakou ukończył Wydział Lekarski Państwowego Instytutu Medycznego w Grodnie w 1985 r.

  Opiekunami naukowymi doktora będą prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak – Prodziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu oraz dr hab. Mateusz Cybulski – Prodziekan ds. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów. Treści merytoryczne do wniosku przygotował dr Shpakou w ścisłej współpracy z opiekunami naukowymi.

  Miejscem odbywania stażu naukowego będzie Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB.

   

  Projekt jest finansowany w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. „Solidarni z Białorusią-Solidarni z Naukowcami”.

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

   

  Zdjęcie: ©G-Stock - stock.adobe.com

  Powrót