• Ogłoszenia

  Nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 2 dla doktorantów

  02.01.2022 11:30
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  kilku studentów z różnych krajów podczas spotkania

   

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu NAWA PRELUDIUM BIS 2, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez  realizację zagranicznych staży doktorskich. W programie mogą wziąć udział doktoranci, których projekt badawczy otrzymał finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

  Program umożliwia realizację zagranicznego stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy. Stypendyści otrzymają finansowanie kosztów utrzymania związanych z ich pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Stypendyści z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mogą otrzymać podwyższone stypendium, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun. Do rozdania w tegorocznej edycji jest aż 12 mln zł.

  Nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji w terminie od 3 stycznia 2022 do 10 grudnia 2025 do godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

  W ramach programu uprawnione są działania polegające na:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  • odbyciu stażu doktorskiego;
  • realizacji części kształcenia

  oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

   

  Szczegóły dotyczące naboru do programu NAWA PRELUDIUM BIS 2

   

  Serdecznie zachęcamy do składania wniosków.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Zdjęcie: Copyright ©Volodymyr Horyn - stock.adobe.com

  Powrót