Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Dostęp do platformy AMBOSS dla studentów UMB

  28.10.2022 11:52
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza kolejną rundę przesyłania zgłoszeń w celu uzyskania dostępu (na okres do 30.04.2023 r.) do platformy AMBOSS. Studenci UMB wszystkich kierunków mogą przesyłać zgłoszenia do Działu Współpracy Międzynarodowej do 10 listopada 2022 r.. W zgłoszeniu proszę podać:

  - imię;

  - nazwisko;

  - rok i kierunek studiów;

  - adres e-mail (koniecznie w domenie: student.umb).

   

  Wiadomość e-mail musi być wysłana z adresu mailowego w domenie student.umb na adres: sylwia.klepacka@umb.edu.pl O dalszych krokach poinformujemy osoby, które prześlą zgłoszenie. Prosimy o niewysyłanie zgłoszeń przez studentów, którzy zgłosili się już wcześniej.

   

  AMBOSS to cyfrowa platforma medyczna, która wspomaga proces uczenia się oraz jest pomocna w późniejszej pracy klinicznej. Obecnie z zasobów AMBOSS korzysta ponad milion pracowników służby zdrowia w ponad 180 krajach, w tym ponad 50 szkół medycznych na całym świecie, takich jak New York University School of Medicine (NYU) oraz Yale University. Ponadto, największa grupa szpitali w Europie Helios, udostępniła AMBOSS jako pomoc dla wszystkich swoich lekarzy.

   

  AMBOSS platform

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Fundusze Europejskie, POWER, RP, NAWA, EU

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót