Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Rozpoczęcie rozbudowy systemu dwujęzycznego oznakowania UMB

  26.09.2022 07:51
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Rozpoczęliśmy kontynuowanie jednego z najbardziej widocznych projektów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Projekt przewiduje zamontowanie lub aktualizację elementów systemu oznakowania UMB tj. ponad 250 nośników m.in. drogowskazów, pylonów, tablic zakładowych czy tablic drzwiowych. Tak jak w poprzedniej odsłonie projektu, tak i teraz, całe oznakowanie będzie wykonane w systemie dwujęzycznym: polskim i angielskim, aby każdy interesariusz Uczelni mógł - bez trudu - odnaleźć docelowe miejsce.

   

  Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania Wykonawców, w najbliższym czasie rozpocznie się etap realizacji dwujęzycznego polsko-angielskiego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, polegający na montażu elementów tego systemu. Działania projektowe potrwają do 30.04.2023 r.

   

  Oznaczenia będą dopasowane do specyfiki budynków oraz spójności dotychczasowego oznakowania. Wszystkie dotychczasowe działania dot. systemu oznakowania są elementem Strategii Umiędzynarodowienia UMB (działanie w ramach celu szczegółowego nr 1: zwiększenie potencjału instytucjonalnego UMB warunkującego współpracę międzynarodową), realizowanej pod nadzorem Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasza Hryszko.

  System oznakowania jest realizowany w ramach projektu pn. „Kierunek umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców" realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Fundusze Europejskie WER, RP, NAWA, UE

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót