Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Rekrutacja na szkolenie z negocjacji międzykulturowych w praktyce!

  06.11.2022 14:55
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej zaprasza na szkolenie pt. "Negocjacje międzykulturowe w praktyce". Szkolenie odbędzie w formie stacjonarnej się w terminie 29-30 listopada 2022 r. w Pałacu Branickich (sala 208, prawe skrzydło, I piętro).

  Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn. Kierunek umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców”.

   

  Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności międzykulturowych wśród pracowników UMB, ze szczególnym uwzględnieniem procesu negocjacji. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia takie jak:

  -Psychologia negocjacji, czyli w jaki sposób ludzie myślą?

  -Budowanie relacji w przestrzeni międzykulturowej;

  -Zachowania kulturowe i ich wpływ na proces negocjacji;

  -Myślenie pytaniami;

  -Negocjacje w wybranych grupach krajów;

  -W co grają ludzie? – Metody radzenia sobie z wymagającym partnerem do negocjacji

  oraz inne kwestie szczególnie interesujące uczestników z tematyki negocjacji.

  Szkolenie poprowadzi trener z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej, dyplomowany coach i mentor, nauczyciel akademicki – prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak. Pani Profesor zrealizowała na UMB wiele szkoleń z zakresu międzykulturowości, w tym w ramach innych projektów realizowanych w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”.

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Ponadto, podczas obydwu dni szkoleniowych uczestnicy mają zapewniony catering tj. lunch oraz dwie przerwy kawowe.

   

  Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu się oprócz kwestii formalnych tj. posiadania statusu pracownika UMB na dzień realizacji szkolenia decyduje uzasadnienie potrzeby wsparcia, które podlega ocenie (uczestnik może zebrać od 0 do 4 punktów). W przypadku identycznej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń.

  Na zgłoszenia czekamy od 02.11.2022 do 11.11.2022 (włącznie). Zapisy odbywają się elektronicznie pod adresem: https://forms.office.com/r/zLy4HPDZt1

   

  Kontakt: Sylwia Klepacka, tel. +48 85 686 51 80 lub e-mail: sylwia.klepacka@umb.edu.pl

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Fundusze Europejskie WER, Polska, NAWA, UE

   

  kostki do gry, uścisk dłoni

  Powrót