Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Nowa umowa o współpracy z Lugansk State Medical University

  14.11.2022 08:05
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Nowa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Lugansk State Medical University w Ukrainie będzie obowiązywać przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia.

  Celem zawartego porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie wymiany kadry naukowej oraz studentów, wymiany doświadczeń dotyczących metod dydaktycznych, realizacji wspólnych projektów badawczych, seminariów, konferencji, organizacja wspólnych szkół letnich, przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych.

  Uczelnia kształci studentów na sześciu wydziałach: medycyny, pediatrii, zagranicznych studentów, farmaceutycznym, dentystycznym oraz studiów podyplomowych.

  Lugansk State Medical University jest akredytowany i uznawany przez WHO, MCI, FAIMER, NMC, absolwenci są uprawnieni do certyfikacji ECFMG w USA i w Kanadzie, a także w innych krajach. Uczelnia posiada IV poziom akredytacji Ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia. Wydaje 7 czasopism naukowych. Jest aktywnym partnerem w licznych programach wymiany międzynarodowej, przyjmuje dużą liczbę zagranicznych doktorantów, badaczy, profesorów wizytujących.

  Więcej informacji o uczelni można znaleźć na jej stronie internetowej

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

   

  Zdjęcie: ©Denys Rudyi - stock.adobe.com

  Powrót