Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Druga tura zgłaszania materiałów dydaktycznych do tłumaczenia z języka polskiego na język angielski

  18.01.2023 10:54
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  żarówka, otwarta książka, czapka absolwenta

  W związku z realizacją projeku pt. „Kierunek umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców” Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że ruszyła druga tura zgłoszenia materiałów dydaktycznych do przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski. Materiały dydaktyczne, które kwalifikują się do tłumaczenia powinny spełniać następujące warunki:

  • Dotyczyć realizacji zadań dydaktycznych na UMB;
  • Głównym beneficjentem materiałów będą studenci anglojęzycznego kierunku lekarskiego prowadzonego w ramach English Division oraz Wykładowcy – jednakże studenci anglojęzyczni nie muszą być jedynymi Beneficjentami
  • Materiały powinny być wykorzystane podczas zajęć ze studentami anglojęzycznymi.

   

  Usługa będzie realizowana przez wyłonioną firmę zewnętrzną zajmującą się tłumaczeniami. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, tłumaczenia będą wykonywane przez tłumacza przysięgłego lub Native Speaker’a języka angielskiego. Liczba stron jest ograniczona i wynosi do 400 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami). Tłumaczenia będą realizowane na bieżąco, do momentu wyczerpania środków na to przeznaczonych. W przypadku tłumaczeń o wiekszej objętości, weryfikowana będzie zasadność tłumaczenia.

   

  W ramach II tury zgłoszeń, prosimy o przesyłanie materiałów do tłumaczenia – najlepiej w formacie edytowalnym doc/docx w terminie do 31 stycznia 2023 r. na adres e-mail: karolina.charkiewicz@umb.edu.pl

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Fundusze Europejskie WER, RP, NAWA, Unia Europejska EFS

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Zdjęcie: @Maksym Yemelyanov - stock.adobe

  Powrót