Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Artykuł promujący UMB w Irish Medical Times

  09.03.2023 09:39
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  W irlandzkim portalu "Irish Medical Times" skierowanym do środowisk akademickich z branży medycznej, pojawił się kolejny artykuł o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jego treść dotyczyła potencjału Naszej Uczelni, w szczególności skupiając się na obszarze edukacji, atrakcyjnej i bogatej ofercie prowadzonych badań medycznych oraz działań UMB na arenie międzynarodowej, uwzględniając m.in. pozyskane akredytacje oraz obecność w międzynarodowych, prestiżowych rankingach.

   

   

  Obecność w prasie i mediach irlandzkich jest jednym z zadań projektu Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni, które obejmuje promocję Uczelni w mediach irlandzkich. Zadanie składa się z dwóch części, pierwsza z nich dotyczyła promocji w mediach społecznościowych (m.in. na YouTube, Facebooku i TikToku), zaś druga część skupiała się na mediach irlandzkich z branży medycznej.

   

  Artykuł dostepny jest na portalu Irish Medical Times.

   

  Obecny wymiar kampanii dotyczy części drugiej, jego efektem jest publikacja na portalu „Irish Medical Times” (data publikacji 08.03.2023). Kolejne działania obejmują publikacje jeszcze jednego artykułu online w w/w portalu. Grupą docelową wszystkich publikacji w ramach kampanii są kandydaci na studia anglojęzyczne oraz ich rodzice, którzy wspierają swoich podopiecznych w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej. Dział Współpracy Międzynarodowej współpracował merytorycznie przy realizacji kampanii.

   

  Kampania jest kolejnym działaniem zgodnym ze strategicznymi celami wdrażanymi przez Dział Współpracy Międzynarodowej przy współpracy z Profesorem Tomaszem Hryszko w ramach przyjętej Strategii Umiędzynarodowienia UMB na lata 2021-2030.

   

  Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu "Welcome to Poland" (nabór 2020). 

   

  Powrót