Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  ,Webinar organizowany przez DWM - Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią, Francją, Niemcami i Słowacją

  17.05.2023 14:27
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Już 24.05.2023 r. Dział Współpracy Międzynarodowej organizuje webinar dot. aplikowania na "Wspólne projekty badawcze" pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską lub Republiką Słowacką. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem tj. doktorantów oraz kadrę akademicką UMB.  

   

  Spotkanie online będzie miało charakter informacyjny, będzie realizowane na platformie MS Teams po wcześniejszych, internetowych zapisach, które odbywają się pod adresem: https://forms.office.com/e/6nkWNCCJCZ 

   

  Data i godziny spotkania: 24.05.2023 (środa) godz. 14:00-15:00.

   

  Webinar składa się z poszczególnych obszarów tematycznych:   

  1. Cel projektu i zakres współpracy; 
  2. Wymagania względem wnioskodawców; 
  3. Procedura wyboru, kryteria oceny; 
  4. Finansowanie, koszty kwalifikowalne; 
  5. Sprawozdawczość; 
  6. Czas i sposób składania wniosków; 
  7. Dobre praktyki (na przykładzie konkretnego projektu);
  8. Sesja Q&A - Pytania i odpowiedzi. 

   

  Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się pracownicy DWM: Tomasz Maliszewski, Jakub Wszeborowski, Sylwia Klepacka. 

  Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu. 

   

  Organizacja webinaru ma związek z otwarciem naboru wniosków w konkursach na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią, Niemcami lub Francją.

   

  Realizacja projektów naukowych z partnerami zagranicznymi to niezwykle ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badaczy. Zachęcamy do składania wniosków w naborach na wspólne projekty badawcze na lata 2024-25. 

  Tym razem Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) zaprasza do wzięcia udziału w konkursach organizowanych wspólnie z Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria), DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst (Niemcy) oraz Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères i Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Francja) lub Slovak Research and Development Agency – SRDA (Słowacja).

  Celem tych czterech naborów jest wsparcie mobilności badaczy realizujących projekty naukowe, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii, Niemiec, Francji lub Słowacji.

  Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez odpowiednio niemieckich, austriackich, francuskich lub słowackich partnerów do ich rodzimych instytucji oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedyniewnioski złożone łącznie w Polsce i w kraju partnera. Maksymalna wysokość finansowania każdego z projektów z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN. Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
  1) Koszty podróży naukowców polskich do kraju partnera kwota ryczałtowa w wysokości określonej w Tabeli 1.
  2) Koszty pobytu naukowców polskich w kraju partnera:
  a) w przypadku pobytu trwającego do 11 dni włącznie – 400 PLN dziennie;
  b) w przypadku pobytu równego lub dłuższego niż 12 dni – 4 800 PLN za cały pobyt.
  Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wzorami dokumentów na stronie NAWA w naborze z Austrią, Niemcami, Francją oraz Słowacją.

  Wnioski można składać w systemie teleinformatycznym NAWA odpowiednio do 27 czerwca 2023 r. (z Austrią), do 30 czerwca (z Niemcami), do 17 lipca 2023 r. (z Francją), do 24 lipca 2023 r. (ze Słowacją) - do godz. 15:00.

   

   

  Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej.

  Powrót