• Aktualności

  Europejski Kongres Prawno-Farmaceutyczny poświęcony problemowi fałszowania produktów leczniczych

  29.04.2019 06:51
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  W dniu 7.06.2019 r. odbędzie się Europejski Kongres Prawno-Farmaceutyczny poświęcony problemowi fałszowania produktów leczniczych.

   

  W konferencji organizowanej w ramach sieci naukowej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Śląskim Uniwersytetem Medyczny w Katowicach i Instytutem Kryminologii Uniwersytetu w Cambridge wezmą udział przedstawiciele ONZ, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, Narodowego Instytutu Leków, Euroregionalnego Centrum Farmacji, a także zagranicznych i polskich uniwersytetów.

  Do udziału zapraszamy zarówno prawników, jak i farmaceutów oraz wszystkich zainteresowanych.

  Problematyka konferencji jest niezwykle aktualna, zwłaszcza w sytuacji rosnącej przestępczości związanej z fałszowaniem medykamentów i suplementów diety. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że konferencja zgromadzi znakomitych prelegentów, będących ekspertami w tematyce fałszowania leków.

  Co drugi medykament zakupiony w Internecie jest sfałszowany. Tylko w pierwszej połowie 2013 roku niemiecka służba celna zabezpieczyła 1,4 miliona sztuk sfałszowanych środków leczniczych. Fałszowanie leków jest lukratywnym źródłem dochodu zorganizowanych grup przestępczych i poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia konsumentów. Jednocześnie w lutym 2019 roku wszedł w życie obowiązek serializacji leków, który ma na celu zapobieganie ich fałszowaniu. Podjęta zostanie zatem dyskusja odnośnie tych zmian i próba ich oceny. Wyniki badawcze będą wsparciem dla organów ścigania w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości związanej z handlem nielegalnymi medykamentami w Internecie.

  Z uwagi na te doniesienia oraz rangę zmian prawnych, podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji stanowić będzie niezwykle cenne forum wymiany doświadczeń naukowców, praktyków i ekspertów oraz prawników.

   

  Harmonogram Kongresu - do pobrania w załączniku.

  Powrót