• Aktualności

  UMB uruchomił Mapę Potencjału Badawczego

  29.04.2019 13:29
  Autor: Administrator UMB

   

  To jeden z pierwszych w kraju portal uczelni, na którym w jednym miejscu można znaleźć naukowców, ekspertów, ciekawe pomysły na komercjalizację, nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą jaka znajduje się na wyposażeniu poszczególnych zakładów. Mapa Potencjału badawczego to także narzędzie pomocne m.in: naukowcom, mieszkańcom, pacjentom, przedsiębiorcom, partnerom naukowym z Polski i zagranicy. Interaktywny portal jest ściśle powiązany z dotychczas funkcjonującymi stronami internetowymi Uczelni (znajduje się w zakładce NAUKA/Biuro Transferu Technologii). UMB jest dużą jednostką i naukowcy nie zawsze wiedzą, jaki potencjał badawczy reprezentują poszczególne zakłady i kliniki, jaką aparaturą dysponują, jakich ekspertów mają w swoim gronie. Czasami zdarzają się przypadki, kiedy szuka się partnerów do badań poza uczelnią, choć na wysokim poziomie można je wykonać na UMB.

  Stworzenie profesjonalnej oferty ułatwi pozyskiwanie partnerów komercyjnych i naukowych, co realnie może przełożyć się na wzrost pozyskiwania pieniędzy ze źródeł zewnętrznych - jednego z głównych strategicznych celów naukowych. Ważne jest, aby oferta była rzeczywista., tzn. aby każda usługa, oferta badawcza czy technologia była dostępna i gotowa do wykonania.

  Mapa Potencjału Badawczego UMB zawiera m.in. :

  - ofertę badawczą (współpraca naukowa)

  - bazę ekspertów (współpraca naukowa lub współpraca z przedsiębiorcami)

  - usługi (komercyjna oferta, która mogłaby być wykorzystana do współpracy z przedsiębiorcami)

  - centra badawcze i ich potencjał

  - aparaturę

  - informację o patentach i licencjach

  - forum wymiany informacji

  Wszelką pomocą na temat Mapy Potencjału Badawczego służy dr Andrzej Małkowski, kierownik Biura Transferu Technologii UMB ( tel. (85) 686 5122, e-mail: andrzej.malkowski@umb.edu.pl).

   

  Portal powstał w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

   

  https://www.umb.edu.pl/mpb

  Powrót