• Aktualności

  I Kongres Prawno-Farmaceutyczny – Fałszowanie leków - 7 czerwca 2019

  04.06.2019 07:26
  Autor: Administrator UMB

   

  Kongres Prawno-Farmaceutyczny – Fałszowanie leków

  7 czerwca 2019

  Euroregionalne Centrum Farmacji

   

  Ponad 100 mln zł wydajemy rocznie na leki sfałszowane. Nielegalny rynek rośnie w Polsce z roku na rok, zagrażając zdrowiu a nawet życiu Polaków. Dlatego Narodowy Instytut Leków, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku organizują I Kongres Prawno-Farmaceutyczny poświęcony szerokiej tematyce leków sfałszowanych.

  Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno międzynarodowi eksperci z Niemiec, Francji, Finlandii czy Litwy jak i uznane polskie autorytety z Naczelnej Izby Aptekarskiej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego czy Policji. Specjalnie na Kongres Prawno-Farmaceutyczny przyjeżdżają do Białegostoku:

  • Prof. Dr. Arndt Sinn – Universität Osnabrück
  • Dr Rikka Puttonen -  UNO
  • Prof. Ramune Morkuniene – Lithuanian University of Health Sciences 
  • Marie Bertrand - European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care, Strasburg
  • Dr Anna Kowalczuk – Dyrektor Narodowego Instytutu Leków
  • Elżbieta Rutkowska-Piotrowska – Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej
  • Mgr farm. Joanna Szajnik-Solska - Dyrektor Departamentu Nadzoru, Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  • Dr Artur Kołdys – CBA
  • Mł. insp. dr Maria Hapunik – Komenda Wojewódzka Policji
  • Prof. zw. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
  • Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • Dr adw. Iga Kalinowska-Maksim – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
  • Dr n. farm. Magdalena Popławska – adiunkt w Zakładzie Leków Sfałszowanych i Używek Narodowego Instytutu Leków

   

  Harmonogram Kongresu:

  7 czerwca 2019

  9:30 - rozpoczęcie Kongresu

  Sesja zagraniczna

  Moderator: Prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk

   

  Prof. Dr. Arndt Sinn – Universität Osnabrück

  Ausmaß und Verfolgung der Arzneimittelkriminalität in der Europäischen Union.

   

  Dr Rikka Puttonen -  UNO 

  Combating falsified medical product-related crime: good legislative practices

   

  Prof. Ramune Morkuniene – Lithuanian University of Health Sciences

  The role of the pharmacist to prevent drug-related problems: Lithuania overview

   

  Marie Bertrand European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care, Strasburg

  Combatting Falsified Medicines - EDQM/Council of Europe programmes

   

   

  Sesja polska

  Moderator: Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

   

  Dr adw. Iga Kalinowska-Maksim – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

  Prawne aspekty fałszowania produktów leczniczych

   

  Dr n. farm. Magdalena Popławska – adiunkt w Zakładzie Leków Sfałszowanych i Używek Narodowego Instytutu Leków

  Fałszowanie produktów leczniczych z perspektywy Narodowego Instytutu Leków

   

  Mgr farm. Joanna Szajnik-Solska - Dyrektor Departamentu Nadzoru, Główny Inspektorat Farmaceutyczny – Serializacja leków

   

  Dr Artur Kołdys – CBA

  Odwrócony łańcuch dystrybucji leków – ujęcie praktyczne

   

  Mł. insp. dr Maria Hapunik – Komenda Wojewódzka Policji

  Zadania ustawowe Policji na rzecz przeciwdziałania i zwalczania fałszowania leków

   

   

  Debata

  Moderator: Karol Wasilewski, redaktor tygodnika „Wprost”

   

  Paneliści: prof. dr hab. n. med. Dariusz Pawlak, dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz

  dr n. farm. Anna Kowalczuk, dr n. farm.  Patrycjusz Kołodziejczyk,

  mg farm. Joanna Szajnik-Solska, mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

   

  1. Fałszowanie leków – śmiertelne niebezpieczeństwo dla konsumentów
  2. Leki stosowane niezgodnie z przeznaczeniem

   

   

  Patronaty:

   

  1. Marszałka-Seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Marszałka Województwa Podlaskiego
  3. Wojewody Podlaskiego
  4. Prezydenta Miasta Białegostoku
  5. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
  6. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  7. Izby Adwokackiej w Białymstoku
  8. Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku

   

   

  Powrót