• Aktualności

  Można już zgłaszać pomysły do VI edycji konkursu Technotalenty

  17.09.2019 14:14
  Autor: Administrator UMB

   

  „Młodzi wynalazcy tworzą potencjał Podlasia” – powiedział ogłaszając tegoroczną edycję konkursu „Technotalenty”, prezes fundacji Adam Walicki. Zachęcał młodych konstruktorów, wizjonerów i badaczy z północno-wschodniej Polski do udziału w konkursie, którego celem jest promowanie zdolnych ludzi i ułatwianie im startu w biznesie i nauce.  

  Tegoroczna pula nagród wynosi 53 tysiące złotych. Oprócz nagród finansowych laureaci otrzymują wsparcie marketingowe, oraz mentorów i ekspertów potrzebne do rozwijania własnego projektu i jego komercjalizacji.

  Oprócz kategorii otwartych, studenci i doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mogą zgłosić swoje pomysły w kategorii „Technotalent UMB”, którego fundatorem jest JM. Rektor, prof. dr hab. Adam Krętowski. Nagroda wynosi 5 tys. złotych. Jak powiedział dr Andrzej Małkowski - Kierownik Biura Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, "konkurs Technotalent UMB zachęca do myślenia o praktycznych aspektach swojej pracy naukowej, a misją Uczelni jest przekazywanie wiedzy społeczeństwu".   

  Celem Konkursu Technotalent 2019 jest identyfikacja i wsparcie rozwoju zdolnych uczniów, studentów i absolwentów z Polski północno-wschodniej, w wieku od 18 do 35 lat, którzy realizują lub zrealizowali innowacyjne projekty techniczne lub biznesowe. Rywalizacja konkursowa będzie przebiegać w sześciu kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes,  Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 oraz Technotalent  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.

  Kapitułę Konkursu Technotalent 2019 tworzyć będą eksperci z firm i instytucji patronujących i wspierających całość przedsięwzięcia oraz naukowcy z Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Podstawą kwalifikacji zgłoszonych do konkursu prac będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii.

  Strona konkursu:

  http://technotalenty.pl/konkurs2019/.
   

  Harmonogram Konkursu Technotalent 2019:

  • 10 września  2019 r. - 15 października 2019 r. - Rekrutacja projektów
  • 9 listopada 2019r. – Ogłoszenie listy finalistów
  • 12 listopada 2019r. - 25 listopada 2019r. - Szkolenia dla Finalistów
  • 26 listopada 2019r. – 27 listopada 2019r. Finały Konkursu w kategoriach:
  • Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki
  • Białostockiej 2019, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019
  • 10 grudnia 2019r. - Gala Finałowa Konkursu


   e-mail: fundacja@technotalenty.pl
   www.technotalenty.pl

  Powrót