• Aktualności

  Studenci kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji – zapraszamy do udziału I edycji projektu „Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu”

  14.11.2019 07:27
  Autor: Administrator UMB

   

   

  UWAGA STUDENCI!!!

  W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym zapraszamy do I edycji projektu:

  Studentki i studentów  WL:

  • Kierunek Lekarski – V i VI rok

  Studentki i studentów WNoZ:

   • Fizjoterapia II stopnia – I i II rok,
   • Pielęgniarstwo I stopnia – II i III rok
   • Pielęgniarstwo II stopnia – I i II rok

  Studentki i studentów WF:

   • Kierunek Farmacja – V rok

   

  do bezpłatnego udziału w Zadaniu nr 2 ROZWÓJ KOMPETENCJI STUDENTÓW - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym realizowanych w ramach ww. Projektu, których celem jest nabycie kompetencji uzupełniających wiedzę zdobywaną w trakcie studiów i służących lepszemu przygotowaniu do wykonywania pracy w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

  W ramach realizacji Zadania 2. ROZWÓJ KOMPETENCJI STUDENTÓW - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym  odbywać się będą:

  • badania poziomu kompetencji uczestników projektu (na wejściu i zakończeniu udziału w projekcie),
  • warsztaty z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w zespole interdyscyplinarnym,
  • praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentem symulowanym,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa w białostockim  ośrodku specjalizującym się w opiece geriatrycznej i 1 zagraniczna) – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

  Rekrutacja w dniach: 12 listopada 2019 - 22 listopada 2019

  Ogólna liczba uczestników – 24 osoby (po 6 osób z każdego kierunku)

   

  Podstawowe kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku (zaświadczenie z dziekanatu),
  • znajomość j. angielskiego (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną):
  • na poziomie co najmniej B1 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej,
  • na poziomie co najmniej B2 i więcej wymagane zaświadczenie, certyfikat, dyplom lub inny dokument potwierdzający wiedzę – do wglądu.

  Dodatkowe kryteria rekrutacji:

  • działalność i aktywność w kole/ kołach naukowych  w toku dotychczasowych studiów lub/oraz akademicka działalność sportowa, artystyczna, itp. (wymagane zaświadczenie opiekuna koła naukowego/ organizatora),
  • zakończony udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wymagane zaświadczenie, certyfikat, dyplom – do wglądu).

   

  Zasady punktacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej projektu.

   

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2019/2020. Liczba miejsc jest ograniczona, jednak w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będą powyższe kryteria oraz kolejność zgłoszeń (data i godzina).

   

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) należy:

  • dostarczyć osobiście do Biura Projektu (Dział Projektów Pomocowych UMB, ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, p. 222) do specjalisty ds. rekrutacji mgr Karoliny Cylwik w terminie od 12 listopada 2019 do 22 listopada 2019 w godz. 9.00 – 13.00 lub
  • można również otrzymać i wypełnić na miejscu formularz zgłoszeniowy w Biurze projektu.

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani pocztą elektroniczną.

  Więcej informacji udzielają:

  - w zakresie rekrutacji – mgr Karolina Cylwik, nr telefonu: 85 686 51 77

  - w zakresie Zadania 2 - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym realizowanych w ramach projektu – mgr Anna Piłaszewicz, nr telefonu: tel. 85 748 56 50.

  Szczegółowe informacje znajdują się również w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie

  Projekt pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

  Powrót