• Aktualności

  Dwuletni dostęp do zagranicznych renomowanych czasopism naukowych

  07.02.2020 12:26
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 2-letni dostęp do 16 zagranicznych, anglojęzycznych czasopism naukowych wydawanych przez The Royal Society of Chemistry z Wielkiej Brytanii. 

   

  Lista czasopism obejmuje poniższe tytuły:

  1. Analyst – 24 wydania/rok

  2. Analytical Methods – 12 wydań/rok

  3. Biomaterials Science – 12 wydań/rok

  4. Chemical Communications – 100 wydań/rok

  5. Chemical Society Reviews – 24 wydania/rok

  6. Food & Function – 12 wydań/rok

  7. Journal of Analytical Atomic Spectrometry – 12 wydań/rok

  8. MedChemComm – 12 wydań/rok

  9. Molecular Omics – 6 wydań/rok

  10. Natural Product Reports – 12 wydań/rok

  11. Organic & Biomolecular Chemistry – 48 wydań/rok

  12. Photochemical & Photobiological Sciences – 12 wydań/rok

  13. Polymer Chemistry – 48 wydań/rok

  14. Dostęp do kolekcji Journal of Materials Chemistry Collection. Na kolekcję składają się:

  Journal of Materials Chemistry A – 48 wydań/rok

  Journal of Materials Chemistry B – 48 wydań/rok

  Journal of Materials Chemistry C – 48 wydań/rok

   

  Zakup dostępu do renomowanych czasopism naukowych wydawanych przez the Royal Society of Chemistry był możliwy, dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

   

  Dostęp do powyższych czasopism zwiększy zasoby Biblioteki UMB oraz potencjał naukowy UMB, w szczególności Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz umożliwi pracownikom naukowo-dydaktycznym, doktorantom i studentom dostęp do wysokiej jakości zagranicznej literatury naukowej. 

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wykupił 2-letni dostęp również do dwóch renomowanych czasopism wydawanych przez Nature Research, tj.:

  1. Nature Reviews Endocrinology

  2. Nature Reviews Nephrology

   

  Możliwość korzystania z wszystkich, powyższych czasopism będzie aktywna do 31.12.2021 r. Czasopisma są dostępne na stronie Biblioteki Głównej UMB poprzez Wyszukiwarkę E-zasobów. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z uzyskaniem dostępu, prosimy o bezpośredni kontakt z Biblioteką UMB.

   

  Zakup dostępu do czasopism wydawanych przez Nature Research był możliwy, dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”.

   

  Za koncepcję i przygotowanie obu projektów odpowiadali dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

   

  Serdecznie zachęcamy do korzystania z tych renomowanych czasopism naukowych.

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót