• Aktualności

  Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich

  16.03.2020 10:21
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenie MNiSW mieniające rozporządzenie w sprawie studiów.

   

  Link na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

   

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra:

  "Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020,

  zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1"

  (czyli poprzez stawiennictwo w Dziekanacie).

  Powrót