• Aktualności

  Adam Kazberuk, doktorant UMB został zakwalifikowany do programu stażowego BioLAB

  18.03.2020 14:59
  Autor: Administrator UMB

   

  Mgr farm. Adam Kazberuk został zakwalifikowany do programu stażowego BioLAB, który odbędzie w instytucji Oklahoma Medical Research Foundation.

  Jest to jeden z programów wymiany naukowej fundacji Fullbrighta. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

  Mgr farm. Adam Kazberuk jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i aktywnym zawodowo aptekarzem.

  Od 2018 r. jest kierownikiem grantu w ramach programu Preludium NCN. Jest uczestnikiem studiów doktoranckich na naszym Wydziale (w Zakładzie Chemii Leków), a promotorem jego pracy doktorskiej jest dr hab. Arkadiusz Surażyński.
  W obecnym roku akademickim jest także uczestnikiem studiów podyplomowych na kierunku Biologia Molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

  Serdecznie gratulujemy!

  Powrót