• Aktualności

  Naukowcy z UMB w ogólnoeuropejskiej sieci dotyczącej lipidomiki i epilipidomiki finansowanej w ramach działań COST

  05.05.2020 13:30
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  European Cooperation in Science and Technology (COST) to organizacja finansująca tworzenie sieci badawczych, zwanymi akcjami COST. Akcje COST są elastycznymi, szybkimi, efektywnymi i wydajnymi instrumentami z których mogą korzystać badacze, inżynierowie oraz naukowcy w celu współpracowania i koordynowania badań finansowanych przez swoje jednostki naukowe. Akcje COST ułatwiają europejskim naukowcom wspólne rozwijanie swoich pomysłów we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, zogniskowane wokół projektów badawczych. Umożliwiając naukowcom ze środowiska akademickiego, przemysłu oraz sektora publicznego i prywatnego współpracę w otwartych ponadgranicznych sieciach, COST pomaga w rozwoju nauki, stymuluje dzielenie się wiedzą i gromadzenie zasobów.

  W kwietniu 2020 nowe akcje COST otrzymały finansowanie. Naukowcy z UMB, Pani profesor Elżbieta Skrzydlewska i dr Joanna Godzień uczestniczą w jednej z nich, CA19105 Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics. Profesor Skrzydlewska, kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Wydziału Farmaceutycznego jest w Komitecie Zarządzającym akcji, a jej zastępcą jest dr Joanna Godzień, adiunkt w Centrum Badań Klinicznych.

  LipidNET ma na celu zbudowanie i utrzymanie multidyscyplinarnej ogólnoeuropejskiej sieci naukowców, klinicystów i przedsiębiorstw działających w dziedzinie lipidomiki i epilipidomiki, w celu zwiększenia doskonałości badawczej, zaawansowanego transferu wiedzy i technologii, aby promować wysoki poziom szkolenia młodych naukowców oraz ułatwić translację lipidomiki w badaniach klinicznych. LipidNet składa się z pięciu interaktywnych grup roboczych dedykowanych do metod analitycznych i obliczeniowych w (epi)lipidomice, aplikacji klinicznych, lipidów jako cząstek sygnałowych oraz ich mechanizmów działania, rozpowszechniania informacji i nawiązywania kontaktów. LipidNET będzie liderem sieci integracyjnych, promujących nowe możliwości wspólnych projektów badawczych, transferu wiedzy i technologii oraz ich rozpowszechnianie.

  Cele LipidNET będą się koncentrować na stworzeniu sieciowego i przejrzystego ogólnoeuropejskiego centrum ekspertów ds. integracyjnej lipidomiki. Aby to osiągnąć, szczególny nacisk zostanie położony na standaryzację i harmonizację protokołów (epi)lipidomicznych. Zdefiniowana przez społeczność mapa współpracy w translacji klinicznej (epi)lipidomiki wraz z integracją wysokiej jakości danych (epi)lipidomicznych ułatwi wdrożenie (epi)lipidomiki w biologii systemów i medycynie.

  LipidNET to sieć zrzeszająca 76 uczestników z 29 krajów, w tym Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Macedonii Północnej, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Japonii, Singapuru i Stanów Zjednoczonych.

  Więcej informacji jest dostępnych na stronie COST: https://www.cost.eu/actions/CA19105/

  Powrót