• Aktualności

  dr Agnieszka Gęgotek ze stypendium MNiSW dla młodych naukowców

  15.12.2020 10:03
  Autor: Administrator UMB

   

  dr Agnieszka Gęgotek otrzymała specjalne stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za prowadzenie innowacyjnych badań na wysokim poziomie.

  Działalność badawcza dr n. farm. Agnieszki Gęgotek, jako pracownika naukowego Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej dotyczy głownie oceny wpływu substancji naturalnych na profil proteomiczny komórek skóry człowieka poddanych działaniu promieniowania UV i w konsekwencji na zaburzenia równowagi redoks i poziomu mediatorów lipidowych w tych komórkach. Badania są prowadzone m.in. w ramach realizacji projektu NCN „Ocena współdziałania rutyny i kwasu askorbowego w cytoprotekcyjnym działaniu na fibroblasty i keratynocyty poddane ekspozycji na promieniowanie UVA i UVB”, którego Pani Doktor jest kierownikiem. Ponadto analizuje Ona zmiany w wewnątrzkomórkowej sygnalizacji białkowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników transkrypcyjnych wpływających na ogólny proteom, jak również profil proteomiczny redoks w przypadku osób cierpiących na różne choroby skórne, w tym łuszczycę. Metodykę do prowadzonych badań dr Agnieszka Gęgotek rozwijała podczas szkoleń i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych, takich jak Uniwersytet w Maastricht w Holandii, Uniwersytet w Aston w Wielkiej Brytanii, czy Mass Spectrometry Centre w Aveiro w Portugalii. Wyniki jej analiz dotyczących zmian w poziomie oraz strukturze istotnych biologicznie białek zostały opublikowane w 38 pracach w czasopismach międzynarodowych o sumarycznym IF = 141. Do tej pory Jej doniesienia zjazdowe 3-krotnie zostały nagrodzone International Travel Award, a jako młody naukowiec uzyskała prestiżową nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „START 2018” oraz wyróżnienie specjalne pracy doktorskiej "Wpływ rutyny na zmiany metabolomiczne komórek skóry poddanych ekspozycji na promieniowanie UVA i UVB" w ramach konkursu Lidera Nauk Farmaceutycznych.

  Powrót