• Aktualności

  Dr Magdalena Kusaczuk laureatem stypendium NAWA w ramach Programu im. Bekkera

  31.12.2020 12:18
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dr n. farm. Magdalena Kusaczuk otrzymała stypendium przyznane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu imienia Mieczysława Bekkera. 

  W ramach III edycji tego prestiżowego programu przyznano 135 stypendiów dla naukowców pracujących na polskich uczelniach i w innych polskich instytucjach naukowych. Zapewnia on finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Udział w tym programie stypendialnym to duży krok w rozwoju naukowym każdego stypendysty, szansa na zdobycie cennych kontaktów międzynarodowych i publikacje w prestiżowych czasopismach. Dodatkowo, warto podkreślić jego wpływ na wzrost umiędzynarodowienia uczelni. 

  Dr Kusaczuk  jest asystentem w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej UMB, a jej działalność naukowa w głównej mierze dotyczy badania substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego, jako potencjalnych farmakoterapeutyków w leczeniu glejaka wielopostaciowego mózgu.  

  Stypendystka programu Bekkera będzie prowadziła badania na Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania) przez okres 4 miesięcy, tj. od 1 marca do 1 lipca 2021 r. Ta jedna z czołowych hiszpańskich uczelni została sklasyfikowana w trzeciej setce najlepszych uczelni na świecie wg ostatniej edycji Rankingu Szanghajskiego (miejsca 201-300). 

  Pani Doktor dołączy do grupy badawczej profesora Guillermo Velasco, światowej sławy eksperta w dziedzinie leczenia glejaka wielopostaciowego mózgu. Pan profesor jest autorem lub współautorem kilku międzynarodowych patentów oraz kierownikiem licznych grantów naukowych. Z kolei liczba cytowań jego prac wynosi 13 327, a indeks Hirscha 40. 

  W ramach otrzymanego stypendium Pani Doktor realizować będzie projekt pt: ,,Effect of cannabinoids on glioblastoma epigenetic modifications’’, którego głównym celem jest badanie wpływu kanabinoidów oraz wybranych modulatorów epigenetycznych na hamowanie proliferacji komórek glejaka in vitro, a także określenie wzajemnych interakcji pomiędzy terapeutykami, co jest kluczowym aspektem przy ustalaniu możliwych terapii skojarzonych.  

  Jak dotąd Dr Kusaczuk miała już okazję rozwijać swoje umiejętności podczas szkoleń i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych, takich jak Universidad Autónoma de Madrid w Hiszpanii oraz Imperial College London w Wielkiej Brytanii. 

  Link do wyników naboru

  Serdecznie gratulujemy i jednocześnie zachęcamy do aplikowania w kolejnych konkursach organizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 

  Dział Współpracy Międzynarodowej służy pomocą przy przygotowywaniu aplikacji, jak również w uzyskaniu niezbędnych informacji z NAWA.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera.

  Powrót