• Aktualności

  IDUB11 – ruszyła rekrutacja do realizacji zadań badawczych oraz wyjazdów zagranicznych

  13.05.2021 14:52
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji strategicznych działań rozwojowych Uczelni określanych tytułem „IDUB11”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pragnie umożliwić i zachęcić jak największą liczbę doświadczonych i młodych naukowców do takiego prowadzenia projektów badawczych, które umożliwi integrację danych klinicznych z szeroko zakrojonymi badaniami genomu, proteomu i metabolomu.

   

  W ramach rozwoju strategii rozwoju Uczelni pt. „IDUB11” istnieje możliwość włączenia się do dwóch rodzajów działań:

  1. Prorektor ds. Kształcenia oraz Prorektor ds. Nauki i Rozwoju zapraszają studentów i doktorantów gotowych do poszerzenia swoich horyzontów naukowych do włączenia się w strategiczne projekty badawczo-naukowe Uczelni integrujące dane kliniczne pacjentów z wynikami badań wielkoskalowych. 

  Zainteresowani studenci i doktoranci proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: LINK

  W formularzu należy wskazać m.in. przynależność do studenckich kół naukowych, doświadczenie naukowe czy liczbę godzin, które student lub doktorant jest w stanie przeznaczyć na pracę przy projekcie.

  Pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31.05.2021 r.

   

  2. Powodzenie naszej strategii rozwoju medycyny personalizowanej, a szczególnie medycyny wysokiej jakości (tzw. High Definition Medicine) zależy w dużej mierze od  rozszerzenia naszej współpracy naukowej z wiodącymi zagranicznymi lub krajowymi ośrodkami naukowymi wyspecjalizowanymi w badaniach wielkoskalowych czy analizach bioinformatycznych. W związku z powyższym ogłaszamy rekrutację na:

  • wizyty studyjne/staże/szkolenia w renomowanych światowych ośrodkach naukowych dla studentów, doktorantów, naukowców, pracowników administracji m.in. z zakresu nowoczesnych technologii i metodologii badawczych i analitycznych, a także w zakresie działań mających na celu usprawnianie działalności uczelni i podnoszenie standardów pracy w zakresie badań, dydaktyki, zarządzania;
  • udział studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni w krajowych i zagranicznych szkoleniach w najlepszych ośrodkach z zakresu m.in. mentoringu, pisania artykułów naukowych, wystąpień publicznych i przygotowywania prezentacji podczas konferencji, etyki prowadzenia badań naukowych, zasad ochrony danych osobowych pacjentów zakwalifikowanych do strategicznych programów badawczych, komunikacji międzykulturowej i interpersonalnej, przeciwdziałania zjawiskom wypalenia zawodowego, mobbingu, molestowania seksualnego, dyskryminacji, zarządzania projektami, wdrażania najbardziej nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych;
  • dwutygodniowe wyjazdy naukowców UMB, w tym kandydatów do postepowania konkursowego o uzyskanie grantu ERC, do renomowanych ośrodków naukowych za granicą, mające na celu przedstawienie oferty UMB w zakresie współpracy w priorytetowych obszarach badawczych, a szczególnie utworzenie zespołów badawczych, które będą aplikowały do przyszłych konkursów międzynarodowych, w tym Horyzont 2020 i granty ERC;
  • podróże związane z procesem prowadzenia przewodów doktorskich we współpracy międzynarodowej (zagraniczni promotorzy, współ-promotorzy i promotorzy pomocniczy) w języku angielskim.

  W zgłoszeniu prosimy o opisanie celu, planowanego miejsca i czasu pobytu, potwierdzenie zaproszenia od instytucji goszczącej oraz opisanie oczekiwanych efektów wyjazdu.

  Formularz zgłoszeniowy

  Zgłoszenia w wersji papierowej z kompletem podpisów należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (pokój nr 206) lub za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej do Pana Krzysztofa Talipskiego, tel. +48 85 686 51 80, e-mail: krzysztof.talipski@umb.edu.pl.

  Pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31.05.2021 r.

  UMB zastrzega sobie prawo wyboru najlepiej merytorycznie uzasadnionych zgłoszeń.

   

   

   

  Powrót