• Aktualności

  Nowy patent opracowany przez międzynarodowy zespół naukowców UMB oraz Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia)

  02.07.2021 12:11
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  W dniu 13.04.2021 r. Urząd Patentowy RP udzielił  patentu dotyczącego

  Sposobu diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów, sposobu różnicowego diagnozowania boreliozowego zapalenia stawów

  oraz zastosowania lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera

  opracowanego przez międzynarodowy zespół naukowców

   Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia)

  P.426138 https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.426138

  Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w badaniach nad w/w problemem brali udział pracownicy:

  • Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej: dr hab. Wojciech Łuczaj i prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  • Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji: prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
  • Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych: dr Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz

  Uniwersytet w Aveiro reprezentowali prof. Pedro Domingues oraz prof. Rosario Domingues, z którymi Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej współpracuje od wielu lat, czego konsekwencją było przyznanie profesorowi Pedro Dominguesowi w 2019 r. Medalu za zasługi dla UMB.

   

  Obserwowany stały wzrost liczby pacjentów z boreliozą w Europie i  Ameryce Północnej (sumarycznie ok 400.000 osób rocznie) stanowi duży problem medyczny zwłaszcza w sytuacji braku jednoznacznego sposobu diagnozowania. Wskazanie, zidentyfikowanej w badaniach lipidomicznych, z wykorzystaniem LCMSMS, lizofosfatydyloetanoloaminy jako biomarkera boreliozowego zapalenia stawów, ma szanse wpłynąć na poprawę skuteczności diagnostyki i w konsekwencji farmakoterapii tej choroby.

   

  W kooperacji z partnerem komercyjnym – firmą SHIM-POL A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J. zostało złożone rozszerzenie zastrzeżenia patentowego niniejszego wynalazku na obszar krajów europejskich  oraz USA i Kanady.

  Powrót