• Aktualności

  3 projekty badawczo-rozwojowe UMB otrzymały finansowanie w konkursie Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

  27.10.2021 15:14
  Autor: Administrator UMB

   

  • Zespół badawczy Zakładu Biotechnologii Żywności w składzie: dr hab. Anna Witkowska, dr Iwona Mirończuk-Chodakowska, mgr Karolina Kujawowicz oraz studenci dietetyki - członkowie Koła Naukowego - będą realizować projekt „Produkt spożywczy do prewencji niedożywienia wśród ludzi starszych”. Celem badań będzie zastosowanie produktu żywnościowego, opracowanego w Zakładzie Biotechnologii Żywności, wśród ludzi starszych zagrożonych niedożywieniem. Produkt ten łączy w sobie cechy takie jak: akceptacja konsumentów, skoncentrowana wartość energetyczna, wysoka wartość odżywcza (białko, tłuszcze nienasycone, pierwiastki, błonnik pokarmowy), niski indeks glikemiczny, postać ułatwiająca przeżuwanie i wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego. W celu sprawdzenia skuteczności preparatu, zarówno przed jak i po interwencji żywieniowej, stan odżywienia i laboratoryjne wskaźniki niedożywienia zostaną poddane ocenie.

   

  • Dr n. farm. Emilia Szymańska z Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB pozyskała finansowanie na projekt „Badania rozwojowe nad innowacyjnym systemem dostarczania leku na błonę śluzową jamy ustnej”. Praca, będąca efektem współpracy z Zakładem Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej, kierowanego przez Prof. Małgorzatę Pietruską, ma na celu ocenę potencjału wykorzystania nowoczesnej kompozycji farmaceutycznej jako uniwersalnego nośnika związków aktywnych do podania na błonę śluzową jamy ustnej. Projekt będzie realizowany przy zaangażowaniu dr Magdaleny Knapp z Katedry Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy (Uniwersytet w Białymstoku).

   

  • Dr n. med. Mateusz Maciejczyk z Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii wraz z zespołem badawczym (prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, prof. Anna Zalewska, Małgorzata Gryciuk, Kacper Mil, Miłosz Nesterowicz i Cezary Pawlukianiec) będzie realizować projekt pt. „Repozycjonowanie znanego leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego – potwierdzenie działania antyglikacyjnego i przeciwcukrzycowego w badaniach przedklinicznych na modelu zwierzęcym”. Wykazanie nowego działania leku w eksperymentach in vivo będzie podstawą do przeprowadzenia badań klinicznych na ludziach oraz objęcia ochroną patentową nowych wskazań do stosowania badanej substancji. Tym samym badania te cechują się ogromnym potencjałem komercjalizacyjnym.

   

  Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do nawiązania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw.

  Projekty zostaną sfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Strona Projektu "Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”

   

  Komórka nerwowa w kolorze niebieskim oraz napis 3 Projekty UMB. Współprac B+R z dofinansowaniem

  Powrót