• Aktualności

  Nagrody na XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  29.10.2021 12:30
  Autor: Administrator UMB

  Podczas XXV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbyło się w dniach 21-23 października 2021 r., w Kazimierzu Dolnym, dwie przedstawicielki UMB zdobyły nagrody główne.

   

  • dr n. farm. Natalia Marcińczyk, asystent w Zakładzie Biofarmacji, zdobyła główną nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację plakatową badań własnych.

  Tytuł prezentacji: "Użyteczność płytkowo-śródbłonkowej cząsteczki adhezji komórkowej 1 (PECAM-1) w ocenie aktywacji płytek krwi". Dr Natalia Marcińczyk przedstawiła na Sympozjum wyniki badań przeprowadzonych w eksperymentalnym modelach zakrzepicy, w których zaproponowała nowy marker, współczynnik PECAM/zakrzep, służący do oceny aktywacji płytek krwi. Płytkowo-śródbłonkowa cząsteczka adhezji komórkowej (PECAM-1) jest glikoproteiną obecną na powierzchni m.in. płytek krwi. Wykorzystując zarówno krew mysią (ex vivo), jak i ludzką (in vitro) Doktor Marcińczyk wykazała użyteczność parametru PECAM-1/zakrzep w ocenie aktywności płytek krwi tworzących zakrzep. Wyniki te wskazują na uniwersalne zastosowanie parametru i translacyjny charakter badań, które wykonała. Współczynnik ten może w przyszłości zostać wykorzystany do diagnostyki zaburzeń hemostazy, jak również monitorowania skuteczności terapii przeciwzakrzepowej.

  Streszczenie pracy zostało opublikowane w Folia Medica Cracoviensia; 2021 : 61, Suppl. 1, str. 25.

   

  • mgr Anna Krzyżewska, doktorantka z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, zdobyła główną nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację ustną badań własnych.

   

  Tytuł prezentacji: "Ocena wpływu chronicznego podania kannabidiolu na wybrane markery stanu zapalnego i przebudowy w płucach u szczurów w modelu nadciśnienia płucnego indukowanego monokrotaliną". Mgr Anna Krzyżewska przedstawiła na Sympozjum wyniki badań przeprowadzonych
  w eksperymentalnym modelu nadciśnienia płucnego. Nadciśnienie płucne jest złożoną, przewlekłą i wieloczynnikową chorobą, która może prowadzić do niewydolności prawej komory serca i przedwczesnego zgonu. Kannabidiol, związek wyizolowany z Cannabis sativa, cechuje się brakiem właściwości odurzających, niską toksycznością oraz właściwościami przeciwzapalnymi. Celem badań Doktorantki była ocena wpływu kannabidiolu na stężenia wybranych markerów stanu zapalnego i przebudowy w płucach u szczurów z nadciśnieniem płucnym indukowanym monokrotaliną. W eksperymentach Doktorantka wykorzystała szereg metod i technik badawczych: oznaczenia immunohistochemiczne, immunoenzymatyczne oraz Western Blot. Wykazała, że kannabidiol, zmniejszał stan zapalny i przebudowę w płucach szczurów z nadciśnieniem płucnym. Wyniki te dają nadzieję, że kannabidiol znajdzie zastosowanie w terapii wspomagającej leczenie nadciśnienia płucnego, które w dalszym ciągu pozostaje chorobą wyniszczającą i nieuleczalną.

  Streszczenie pracy zostało opublikowane w Folia Medica Cracoviensia; 2021 : 61, Suppl. 1, str. 51.

  Powrót