• Aktualności

  Rektor UMB przyznał doroczne nagrody naukowe i dydaktyczne

  18.11.2021 12:14
  Autor: Administrator UMB
  Zgodnie z wieloletnią tradycją JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku docenił dorobek naukowy, dydaktyczny i grantowy pracowników Uczelni. Rektor, prof. dr hab. Adam Krętowski przyznał nagrody dla nauczycieli akademickich (za 2020r.) Do nagrodzenia zakwalifikowano 854 wnioski, (w ubiegłym roku 569 wniosków) w tym:
  • 18 wniosków o nagrodę naukową za pozyskanie grantu na działalność naukową
  • 380 wniosków o nagrodę naukową za prace publikowane w czasopismach posiadających punktację MNiSW i uzyskane patenty
  • 446 wniosków o nagrodę dydaktyczną
  • 10 wniosków o nagrodę za całokształt dorobku.
   
  NAGRODY PRZYZNANE ZA CAŁOKSZTAŁT DOROBKU OTRZYMALI:
  Nagroda I °
  • prof. dr hab. Bachórzewska-Gajewska
  • prof. dr hab. Bień Barbara
  • prof. dr hab. Mariak Zofia
  • prof. dr hab. Sobaniec-Łotowska Maria
  • prof. dr hab. Waszkiel Danuta
  Nagroda II °
  • dr hab. Kulikowska-Karpińska Elżbieta
  • dr hab. Reduta Teresa
  Nagroda III °
  • dr n. farm. Bruzgo Irena
  • dr n. med. Popławska Regina
  • dr n. med. Przepieść Jerzy

   

  NAGRODY DYDAKTYCZNE:
  Nagroda za uzyskanie tytułu „Najlepszy Nauczyciel Akademicki” w roku 2020 w konkursie studentów:
  Nagroda I °
  • mgr Brańska-Januszewska Justyna
  • dr n. med. Chorąży Monika
  • dr n. med. Snarska Katarzyna
  Nagroda II °
  • mgr Kuderewska-Gawarecka Elwira
  • prof. dr hab. Łuczyński Włodzimierz
  • dr n. farm. Prokop Izabela
  Nagroda III °
  • prof. dr hab. Konstantynowicz Jerzy
  • mgr Organek Estera
  • dr n. o zdr. Owłasiuk Anna
   

  NAGRODY NAUKOWE:

  Nagrody naukowe za uzyskanie w roku 2020 finansowania projektów badawczych:
  Nagroda naukowa za pozyskanie grantu jako kierownik projektu:
  Nagroda I °
  • prof. dr hab. Błachnio-Zabielska Agnieszka
  • prof. dr hab. Bucki Robert
  • prof. dr hab. Moniuszko Marcin
  • prof. dr hab. Mróz Robert
  • prof. dr hab. Płońska-Brzezińska Marta
  • prof. dr hab. Sierko Ewa
  • dr n. o zdr. Sowa Paweł
  • prof. dr hab. Tomaszuk-Kazberuk Anna
  • prof. dr hab. Tycińska Agnieszka
  Nagroda II °
  • prof. dr hab. Bucki Robert (2 projekty)
  • prof. dr hab. Kamiński Karol
  • dr n. chem. Niemira Magdalena
  Nagroda III °
  • prof. dr hab. Chlabicz Sławomir
  • dr n. med. Muskała Magdalena
  • dr hab. Surażyński Arkadiusz
  • dr n. med. Szczerbiński Łukasz (2 projekty)

   

  Nagrody naukowe za publikacje w czasopismach i uzyskane patenty:
  W przypadku tych nagród, kolejność osób uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych ze wszystkich zgłoszonych prac
  Nagroda I °
  • dr n. med. Maciejczyk Mateusz
  • prof. dr hab. Zalewska Anna
  • prof. dr hab. Krętowski Adam
  • prof. dr hab. Skrzydlewska Elżbieta
  • prof. dr hab. Mroczko Barbara
  • prof. dr hab. Bucki Robert
  • dr hab. Tomczyk Michał
  • prof. dr hab. Chabowski Adrian
  • prof. dr hab. Kamiński Karol
  • prof. dr hab. Flisiak Robert
  Pełna lista nauczycieli akademickich, którzy otrzymali nagrody Rektora za 2020r. znajduje się w linku:
  Powrót