• Aktualności

  Warsztaty studentów V roku k. Farmacja i członków Klubu Aktywnego Seniora

  14.04.2022 10:46
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Warsztaty studentów V roku kierunku Farmacja i członków Klubu Aktywnego Seniora.


  Z inicjatywy Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Anny Gromotowicz-Popławskiej nawiązana została współpraca Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB z Klubem Aktywnego Seniora, działającym przy Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki.


  11 kwietnia 2022 r. w ramach zajęć fakultatywnych pn. „Przegląd lekowy standardem nowoczesnej opieki farmaceutycznej” studentów V roku kierunku Farmacja, prowadzonych przez dr n. farm. Martę Baranowską-Kuczko i dr n. farm. Justynę Hermanowicz z Zakładu Farmacji Klinicznej, odbyły się pilotażowe warsztaty z udziałem członków Klubu Aktywnego Seniora – w roli pacjentów w wieku 60+.
  Studenci podczas zajęć przybliżyli seniorom w formie krótkich wykładów zagadnienia z zakresu opieki farmaceutycznej, wyjaśniali jak przyjmować leki w zależności od pory dnia i spożywanego pokarmu, jak należy przechowywać lek. Mówili również o możliwych interakcjach i działaniach niepożądanych oraz sposobach ich unikania. W części ćwiczeniowej studenci pod nadzorem asystentów prowadzących zajęcia, dokonali przeglądów lekowych przyjmowanych przez seniorów leków, podczas których seniorzy mogli zadawać pytania dotyczące konkretnych leków, witamin i suplementów diety, które stosują.
  Wspólne warsztaty zostały przyjęte bardzo pozytywnie, zarówno przez studentów, jak i seniorów. Seniorzy zwrócili uwagę na ogromną wiedzę studentów kierunku Farmacja, a także znakomite przygotowanie i duże zaangażowanie. Seniorzy przyznali również, że liczą na kolejne spotkania, ponieważ wiedza, którą uzyskali na zajęciach jest im niezwykle potrzebna.


  Mając na uwadze, że takie zajęcia przyczyniają się do promocji ochrony zdrowia wśród seniorów oraz doskonalenia kształcenia praktycznego studentów kierunku Farmacja, współpraca będzie kontynuowana. Wspólne warsztaty będą odbywały się także w ramach regularnych zajęć z zakresu opieki farmaceutycznej” – powiedziała Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska. 

  Powrót