Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Wizyta szkoleniowa dr hab. Agnieszki Ćwiklińskiej z GUMed w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB

  20.02.2023 09:01
  Autor: Administrator UMB

  praownicy Zakładu Daignostyki Klinicznej z dr hab. Agnieszką ĆwiklińskąW dniach 06-10.02.2023 Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku gościł dr hab. Agnieszkę Ćwiklińską z Zakładu Chemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pobyt miał na celu odbycie specjalistycznego szkolenia oferowanego dla diagnostów laboratoryjnych w zakresie współpracy Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB z European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) w ramach projektu EFLMLabX pt. "Wymiana praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie medycyny laboratoryjnej". Szkolenie zostało poprowadzone przez dr hab. Olgę Koper-Lenkiewicz oraz dr Joannę Kamińską. Podczas tygodniowego szkolenia dr hab. Agnieszka Ćwiklińska miała okazję zapoznać się praktycznymi aspektami badania ogólnego i cytologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów z jam ciała, płynu stawowego i badania ogólnego moczu oraz oceny składników upostaciowanych moczu zgodnie z najwyższymi standardami ogólnoświatowymi, z wykorzystaniem nowoczesnych analizatorów i metod pomiarowych. Specjaliści z ZLDK UMB posiadają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, przeprowadzając badania w ramach rutynowej pracy diagnostycznej oraz szkoląc studentów, diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Jest to już drugie poprowadzone przez dr hab. Olgę Koper-Lenkiewicz oraz dr Joannę Kamińską szkolenie w ramach współpracy ZLDK UMB z EFLMLabX.

  Tygodniowa wizyta dr hab. Agnieszki Ćwiklińskiej obejmowała także staż dydaktyczny realizowany w ZLDK UMB w ramach projektu pt. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” – Realizacja szkoleń w celu poprawy kompetencji kadr dydaktycznych oraz staży dydaktycznych. Staż ten obejmował zapoznanie się ze specyfiką nauczania oraz organizacją kształcenia w ZLDK UMB, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na kierunku Analityka Medyczna. Szkolenie miało również na celu zapoznanie się z zakresem badań laboratoryjnych z analityki ogólnej, parazytologii, immunoserologii wykonywanych przez studentów i stażystów podczas zajęć dydaktycznych/szkoleń specjalizacyjnych prowadzonych w ZLDK UMB.

  Powrót