• Ostatnia zmiana 14.09.2018 przez Administrator UMB

  40 lat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  REKTOR

  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w BIAŁYMSTOKU

  oraz

  DZIEKAN I PRACOWNICY

  WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

  z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

   

  mają zaszczyt zaprosić

   

  NA OBCHODY JUBILEUSZU 40-LECIA

  UTWORZENIA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

  z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w BIAŁYMSTOKU

   

  Program uroczystości

   

  2 czerwca 2017 r. (piątek)
  Euroregionalne Centrum Farmacji UMB ul. Adama Mickiewicza 2D, 15-222 Białystok
   

  9.00

  Uroczyste otwarcie jubileuszu:

  - wystąpienie JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego

  - wystąpienia zaproszonych gości

  - wystąpienie prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego „40 lat minęło…”

  - wystąpienia pierwszych absolwentów WFzOML

                  - dr n. med. Roland Rółkowski (kierunek Analityka medyczna)

                  - mgr Agnieszka Kita (kierunek Farmacja)

                  - mgr Urszula Tałałaj (kierunek Kosmetologia)

  - wystąpienie Dziekana WFzOML – dr hab. Wojciecha Miltyka
   

  11.00

  Przerwa kawowa
   

  11.30

  prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

  Farmaceuta opiekunem nowoczesnej i bezpiecznej farmakoterapii”
   

  11.50

  dr n. med. Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Misja diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia – teraźniejszość i przyszłość”
   

  12.10

  dr Katarzyna Rogiewicz, Z-ca Dyrektora Pionu Badań i Rozwoju Dr Irena Eris
  Kierunki rozwoju kosmetologii”
   

  12.30

  Poczęstunek (hol główny Euroregionalne Centrum Farmacji, I piętro)
   

  14.30

  Kobiety w nauce – konferencja organizowana przez studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Prelegentki:

  - dr hab. Małgorzata Dajnowicz – prof. UwB z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

  - dr Anna Puścion-Jakubik – asystent w Zakładzie Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego z OML

  - dr Katarzyna Rogiewicz – Z-ca Dyrektora Pionu Badań i Rozwoju Dr Irena Eris

  - dr Marzena Garley – adiunkt w Zakładzie Immunologii Wydziału Farmaceutycznego z OML