• Ostatnia zmiana 24.10.2012 przez Administrator UMB

  Kierownik Zakładu Chemii Leków

  Wykaz publikacji prof. dr hab. Jerzy A. Pałka

   

   

  1/78

  Tytuł oryginału: Fibroblast chemotaxis and prolidase activity modulation by insulin-like growth factor II and mannose 6-phosphate.
  Autorzy: Jerzy A. Pałka, Ewa Karna, Wojciech Miltyk.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry1997; Vol.168, s.177-183 tab.wykr.bibliogr.34 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Fibroblasty
  Czynnik wzrostu insulinopodobny II
  Mannoza

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.345
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  2/78

  Tytuł oryginału: Prolidase activity in fibroblasts is regulated by interaction of extracellular matrix with cell surface integrin receptors.
  Autorzy: Jerzy A. Pałka, James M. Phang.
  Źródło: Journal of Cellular Biochemistry1997; Vol.67, s.166-175 il.tab.wykr.bibliogr.35 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Fibroblasty - enzymologia
  Peptydazy dipeptydylowe - metabolizm
  Glikoproteiny błony komórkowej - fizjologia
  Receptory powierzchniowe komórki - fizjologia
  Macierz pozakomórkowa - fizjologia

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.686
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  3/78

  Tytuł oryginału: Doxorubicin-induced inhibition of prolidase activity in human skin fibroblasts and its implication to impaired collagen biosynthesis.
  Autorzy: Anna Muszyńska, Jerzy Pałka, Sławomir Wołczyński.
  Źródło: Polish Journal of Pharmacology, Kraków1998; Vol. 50 nr 2, s. 151-157 il. tab.wykr. bibliogr. 31 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Doksorubicyna - działanie szkodliwe
  Skóra - wpływ środków chemicznych
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych

  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.329
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline

  4/78

  Tytuł oryginału: Insulin-like growth factor I-dependent regulation of prolidase activity in cultured human skin fibroblasts.
  Autorzy: Wojciech Miltyk, Ewa Karna, Sławomir Wołczyński, Jerzy Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry1998; Vol.189, s.177-183 il.tab.wykr.bibliogr.36 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Fibroblasty
  Dipeptydazy
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.273
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  5/78

  Tytuł oryginału: Prolidase in human breast cancer MCF-7 cells.
  Autorzy: Jerzy A[leksander] Pałka, James M. Phang.
  Źródło: Cancer Letters,1998; Vol.127 no 1, s.63-70 il.tab.wykr.bibliogr.24 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Dipeptydazy
  Nowotwory sutka

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.363
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  6/78

  Tytuł oryginału: Decreased biosynthesis of glycosaminoglycans in the skin of rats with chronic diabetes mellitus.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka, Edward Bańkowski.
  Źródło: Experimental and Toxicologic Pathology1999; Vol.51 no 2, s.239-243 tab.wykr.bibliogr.12 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Cukrzyca doświadczalna
  Glikozoaminoglikany - biosynteza

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.603
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Current Contents - Life Sciences
  Medline

  7/78

  Tytuł oryginału: Estrogen-dependent regulation of prolidase activity in breast cancer MCF-7 cells.
  Autorzy: W[ojciech] Miltyk, T. Anchim, S[ławomir] Wołczyński, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Gynecological Endocrinology1999; Vol.13, s.166-174 rys.wykr.bibliogr.44 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Nowotwory sutka
  Estrogeny

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.035
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Current Contents - Clinical Medicine
  Medline

  8/78

  Tytuł oryginału: Age-dependent changes in glycosaminoglycan content in the skin of fasted rats. A possible mechanism.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka.
  Źródło: Experimental and Toxicologic Pathology2000; Vol. 52, s. 127-131 tab.wykr. bibliogr.14 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Skóra
  Glikozoaminoglikany

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.689
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  9/78

  Tytuł oryginału: An accumulation of IGF-I and IGF-binding proteins in human umbilical cord.
  Autorzy: Jerzy Pałka, Edward Bańkowski, Stefan Jaworski.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2000; Vol. 206, s. 133-139 il.wykr.bibliogr.28 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Pępowina
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.054
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  10/78

  Tytuł oryginału: Collagen metabolism disturbances are accompanied by an increase in prolidase activity in lung carcinoma planoepitheliale.
  Autorzy: Ewa Karna, Arkadiusz Surażyński, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: International Journal of Experimental Pathology2000; Vol. 81 no 5, s. 341-347 il. tab. bibliogr. 39 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - metabolizm
  Nowotwory płuc - metabolizm
  Markery nowotworowe biologiczne - metabolizm

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.321
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  11/78

  Tytuł oryginału: Differential effect of fasting on IGF-BPs in serum of young and adult rats and its implication to impaired skin GAG content.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2000; Vol.205, s.45-52 tab.wykr.bibliogr.31 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Skóra
  Czynniki wzrostowe
  Glikozoaminoglikany

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.054
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  12/78

  Tytuł oryginału: Inhibition of collagen biosynthesis and increases in low molecular weight IGF-1 binding proteins in the skin of fasted rats.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka.
  Źródło: Comparative Biochemistry and Physiology Part C, Oxford2000; no 127, s. 49-59 il. tab. bibliogr. 46 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Skóra - metabolizm
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - metabolizm
  Głodzenie - fizjologia

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.249
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  13/78

  Tytuł oryginału: Potential role of pyrroline 5-carboxylate in regulation of collagen biosynthesis in cultured human skin fibroblasts.
  Autorzy: W[ojciech] Miltyk, J[erzy] A[leksander] Pałka.
  Źródło: Comparative Biochemistry and Physiology Part A, Oxford2000; Vol.125, s.265-271 tab.wykr. bibliogr.19 poz.sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Fibroblasty
  Skóra

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.883
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  14/78

  Tytuł oryginału: Pre-eclampsia-induced alterations in IGF-I of human umbilical cord.
  Autorzy: E[dward] Bańkowski, J[erzy] Pałka, S[tefan] Jaworski.
  Źródło: European Journal of Clinical Investigation2000; Vol. 30, s. 389-396 tab. wykr. bibliogr. 38 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Białka wiążące czynniki wrostowe insulinopodobne - krew
  Pępowina - chemia
  Stan przedrzucawkowy - krew
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - analiza

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.071
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Current Contents - Life Sciences
  Medline
  Current Contents - Clinical Medicine

  15/78

  Tytuł oryginału: Preeclampsia is associated with alterations in insulin-like growth factor (IGF)-1 and IGF-binding proteins in Wharton's jelly of the umbilical cord.
  Autorzy: Edward Bańkowski, Jerzy Pałka, Stefan Jaworski.
  Źródło: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine2000; Vol.38 no 7, s. 603-608 wykr. bibliogr. 31 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Pępowina - metabolizm
  Stan przedrzucawkowy - metabolizm
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - metabolizm

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.744
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Current Contents - Life Sciences
  Medline

  16/78

  Tytuł oryginału: The mechanism of daunorubicic-induced inhibition of prolidase activity in human skin fibroblast and its implication to impaired collagen biosynthesis.
  Autorzy: Anna Muszyńska, Jerzy Pałka, Ewa Gorodkiewicz.
  Źródło: Experimental and Toxicologic Pathology2000; Vol. 52, s. 149-155 il. tab. wykr. bibliogr. 31 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Skóra
  Antybiotyki przeciwnowotworowe - pochodne
  Środki przeciwnowotworowe
  Fibroblasty
  Kolagen - biosynteza

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.689
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  17/78

  Tytuł oryginału: Cytotoxicity activity of L-proline analogues of anthraquinone-2-carboxylic acid in breast cancer MCF-7 cells.
  Autorzy: A[nna] Bielawska, K[rzysztof] Bielawski, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Folia Histochemica et Cytobiologica2001; Vol. 39 supl. 2, s. 207-208 wykr. bibliogr. 9 poz. sum.
  Uwagi: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Bialystok, 8-12 May 2001
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Prolina - farmakologia
  Antrachinonu pochodne - farmakologia
  Nowotwory sutka
  Środki przeciwnowotworowe - farmakologia
  Kwasy karboksylowe - farmakologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Proline - pharmacology
  Anthraquinones - pharmacology
  Breast neoplasms
  Carboxylic acids - pharmacology

  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska

  18/78

  Tytuł oryginału: Cytotoxicity and effect on collagen biosynthesis of proline analogue of melphalan as a prolidase-convertible prodrug in cultured human skin fibroblasts.
  Autorzy: Krzysztof Chrzanowski, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski, Sławomir Wołczyński, Jerzy Pałka.
  Źródło: Farmaco2001; Vol. 56 no 9, s. 701-706 tab. wykr. bibliogr. 18 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Prolina - pochodne
  Melfalan - pochodne
  Proleki - farmakologia
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Środki przeciwnowotworowe - farmakologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Collagen - biosynthesis
  Proline - analogs & derivatives
  Melphalan - analogs & derivatives
  Prodrugs - pharmacology
  Fibroblasts - drug effects
  Antineoplastic agents - pharmacology

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.539
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  19/78

  Tytuł oryginału: Decreased cytotoxicity and increased antimitotic activity of a proline analogue of chlorambucil as a prodrug susceptible to the action of fibroblast's prolidase.
  Autorzy: A[nna] Bielawska, K[rzysztof] Chrzanowski, K[rzysztof] Bielawski, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Pharmazie2001; Vol. 56 no 4, s. 290-294 wykr. bibliogr. 18 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Chlorambucyl - pochodne
  Środki przeciwnowotworowe - synteza chemiczna
  Proleki - synteza chemiczna
  Dipeptydazy - metabolizm
  Środki przeciwnowotworowe - synteza chemiczna
  Chlorambucyl - farmakologia
  Proleki - farmakologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Chlorambucil - analogs & derivatives
  Antineoplastic agents - chemical synthesis
  Prodrugs - pharmacology
  Dipeptidases - metabolism
  Antineoplastic agents - pharmacology
  Prodrugs - chemical synthesis

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.498
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Inne bazy podające opis:
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska
  Medline

  20/78

  Tytuł oryginału: Defects of type I procollagen metabolism correlated with decrease of prolidase activity in a case of lethal osteogenesis imperfecta.
  Autorzy: A[nna] Galicka, S[ławomir] Wołczyński, T. Anchim, A[rkadiusz] Surażyński, R[yszard] Leśniewicz, J[erzy] Pałka.
  Źródło: European Journal of Biochemistry2001; Vol. 268 no 7, s. 2172-2178 wykr. bibliogr. 44 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Prokolagen - metabolizm
  Łamliwość kości wrodzona - metabolizm
  Dipeptydazy - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Procollagen - metabolism
  Osteogenesis imperfecta - metabolism
  Dipeptidases - metabolism

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.849
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  21/78

  Tytuł oryginału: Doxycycline-induced inhibition of prolidase activity in human skin fibroblasts and its involvement in impaired collagen biosynthesis.
  Autorzy: Ewa Karna, Jerzy Pałka, Sławomir Wołczyński.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2001; Vol. 430, s. 25-31 tab. wykr. bibliogr. 35 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Doksycyklina - farmakologia
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Kolagen - biosynteza
  Skóra - wpływ środków chemicznych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Doxycycline - pharmacology
  Fibroblasts - drug effects
  Collagen - biosynthesis
  Skin - drug efffects

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.164
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  22/78

  Tytuł oryginału: Estrogenic and antiestrogenic effects of raloxifene on collagen metabolism in breast cancer MCF-7 cells.
  Autorzy: S[ławomir] Wołczyński, A[rkadiusz] Surażyński, J[olanta] Świątecka, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Gynecological Endocrinology2001; Vol. 15 no 3, s. 225-233 wykr. bibliogr. 50 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Receptory estrogenów - agoniści
  Kolagen - metabolizm
  Nowotwory sutka - metabolizm
  Estrogeny - biosynteza

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Receptors, estrogen - agonists
  Collagen - metabolism
  Breast neoplasms - metabolism
  Estrogens - biosynthesis

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.878
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Clinical Medicine

  23/78

  Tytuł oryginału: FAK-independent regulation of prolidase activity and collagen biosynthesis in MCF-7 cells.
  Autorzy: A[rkadiusz] Surażyński, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Folia Histochemica et Cytobiologica2001; Vol. 39 supl. 2, s. 212-213 wykr. bibliogr. 11 poz. sum.
  Uwagi: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Bialystok, 8-12 May 2001
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Komórki nowotworowe
  Nowotwory sutka
  Dipeptydazy - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Collagen - biosynthesis
  Neoplasm cells
  Breast neoplasms
  Dipeptidases - metabolism

  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska

  24/78

  Tytuł oryginału: Melanin potentiates daunorubicin-induced inhibition of collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: A[rkadiusz] Surażyński, J[erzy] Pałka, D. Wrześniok, E. Buszman, P. Kaczmarczyk.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2001; Vol. 419 no 2-3, s. 139-145 tab. wykr. bibliogr. 33 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Daunorubicyna - działanie szkodliwe
  Kolagen - biosynteza
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Melaniny - farmakologia
  Skóra

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Daunorubicin - adverse effects
  Collagen - biosynthesis
  Fibroblasts - drug effects
  Melanins - pharmacology
  Skin

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.164
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  25/78

  Tytuł oryginału: Phosphorylation of prolidase increases the enzyme activity.
  Autorzy: Arkadiusz Surażyński, Jerzy Pałka, Sławomir Wołczyński.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2001; Vol. 220 no 1-2, s. 95-101 wykr. bibliogr. 39 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Fibroblasty - enzymologia
  Fosforylacja
  Dipeptydazy - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Fibroblasts - enzymology
  Dipeptidases - metabolism
  Phosphorylation

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.583
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  26/78

  Tytuł oryginału: Potential role of beta1 integrin and collagen biosynthesis in estrogen-dependent reduction of apoptosis in tamoxifen-treated breast cancer cells.
  Autorzy: M[ilena] Dąbrowska, J[erzy] Pałka, S[ławomir] Wołczyński, M[irosława] Pietruczuk, J[oanna] Osada.
  Źródło: Gynecologic and Obstetric Investigation2001; Vol. 51 no 4, s. 248-253 tab. wykr. bibliogr. 30 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Antygeny CD29 - biosynteza
  Kolagen - biosynteza
  Estradiol - farmakologia
  Apoptoza - wpływ środków chemicznych
  Tamoksyfen - farmakologia
  Nowotwory sutka - patomorfologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Antigens, CD29 - biosynthesis
  Collagen - biosynthesis
  Estradiol - pharmacology
  Apoptosis - drug effects
  Tamoxifen - pharmacology
  Breast neoplasms - pathology

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.884
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  27/78

  Tytuł oryginału: Proline analogue of melphalan as a prolidase-convertible pro-drug in breast cancer MCF-7 cells.
  Autorzy: K[rzysztof] Chrzanowski, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Folia Histochemica et Cytobiologica2001; Vol. 39 supl. 2, s. 209-211 tab. wykr. bibliogr. 10 poz. sum.
  Uwagi: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment, Bialystok, 8-12 May 2001
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Prolina - farmakologia
  Melfalan - farmakologia
  Nowotwory sutka
  Środki przeciwnowotworowe - farmakologia
  Dipeptydazy - chemia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Proline - pharmacology
  Melphalan - pharmacology
  Breast neoplasms
  Proline - pharmacology
  Dipeptidases - chemistry

  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.594
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska

  28/78

  Tytuł oryginału: The mechanism for anthracycline-induced inhibition of collagen biosynthesis.
  Autorzy: Anna Muszyńska, Sławomir Wołczyński, Jerzy Pałka.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2001; no 411, s. 17-25 tab. wykr. bibliogr. 32 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - wpływ środków chemicznych
  Daunorubicyna - farmakologia
  Doksorubicyna - farmakologia
  Antybiotyki przeciwnowotworowe - farmakologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Collagen - drug effects
  Daunorubicin - pharmacology
  Doxorubicin - pharmacology
  Antibodies, anthracycline - pharmacology

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.164
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  29/78

  Tytuł oryginału: The potential mechanism for glutamine-induced collagen biosynthesis in cultured human skin fibroblasts.
  Autorzy: E[wa] Karna, W[ojciech] Miltyk, S[ławomir] Wołczyński, J[erzy] A[leksander] Pałka.
  Źródło: Comparative Biochemistry and Physiology Part B2001; Vol. 130, s. 23-32 wykr. bibliogr. 41 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Fibroblasty - metabolizm
  Skóra - metabolizm
  Glutamina - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Collagen - biosynthesis
  Fibroblasts - metabolism
  Skin - metabolism
  Glutamine - metabolism

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.831
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  30/78

  Tytuł oryginału: An expression of IGF-binding proteins in normal and pre-eclamptic human umbilical cord serum and tissues.
  Autorzy: Edward Bańkowski, Jerzy Pałka, Stefan Jaworski.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2002; Vol. 237, s. 111-117 il. bibliogr. 29 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Białka wiążące czynniki wrostowe insulinopodobne - krew
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - metabolizm
  Stan przedrzucawkowy - metabolizm
  Pępowina - metabolizm
  Krew płodowa - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Insulin-like growth factor binding proteins - blood
  Insulin-like growth factor I - metabolism
  Pre-eclampsia - metabolism
  Umbilical cord - metabolism
  Fetal blood - metabolism

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.548
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  31/78

  Tytuł oryginału: Binding of the basic fibroblast growth factor (bFGF) by soluble components of human umbilical cord.
  Autorzy: Krzysztof Sobolewski, Edward Bańkowski, Jerzy Pałka, Stefan Jaworski.
  Źródło: Acta Biochimica Polonica2002; Vol. 49 no. 4, s. 999-1004 wykr. bibliogr. 21 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Czynnik wzrostu fibroblastów 2 - metabolizm
  Pępowina - chemia
  Pępowina - ukrwienie
  Stan przedrzucawkowy - patofizjologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Fibroblast growth factor 2 - metabolism
  Umbilical cord - chemistry
  Umbilical cord - blood supply
  Pre-eclampsia - physiopathology

  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.600
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska
  Embase

  32/78

  Tytuł oryginału: Glycosaminoglycan-degrading enzymes in the skin of fasted rats.
  Autorzy: M[arzanna] Cechowska-Pasko, M[ałgorzata] Wolańska, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Comparative Biochemistry and Physiology Part B2002; Vol. 131 no. 3, s. 551-557 tab. wykr. bibliogr. 35 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Glikozoaminoglikany - metabolizm
  Skóra - enzymologia
  Zwierzęta
  Hydrolazy glikozydów - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Glycosaminoglycans - metabolism
  Skin - enzymology
  Animals
  Glycoside hydrolases - metabolism

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.195
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  33/78

  Tytuł oryginału: Inhibitory effect of acetylsalicylic acid on metalloproteinase activity in human lung adenocarcinoma at different stages of differentiation.
  Autorzy: E[wa] Karna, J[erzy] Pałka.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2002; Vol. 443 no. 1-3, s. 1-6 il. tab. bibliogr. 30 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kwas acetylosalicylowy - farmakologia
  Metaloproteazy - wpływ środków chemicznych
  Nowotwory płuc

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Aspirin - pharmacology
  Metalloproteases - drug effects
  Lung neoplasms

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.342
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  34/78

  Tytuł oryginału: Melanin potentiates gentamicin-induced inhibition of collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: Dorota Wrześniok, Ewa Buszman, Ewa Karna, Piotr Nawrat, Jerzy Pałka.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2002; Vol. 446, s. 7-13 wykr. bibliogr. 42 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Melaniny - farmakologia
  Kolagen
  Gentamycyny - farmakologia
  Fibroblasty
  Skóra

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Melanins - pharmacology
  Collagen
  Gentamicins - pharmacology
  Fibroblasts
  Skin

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.342
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  35/78

  Tytuł oryginału: Prolidase activity disregulation in chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
  Autorzy: Jerzy Pałka, Arkadiusz Surażyński, Ewa Karna, Kazimierz Orłowski, Zbigniew Puchalski, Krzysztof Pruszyński, Joanna Łaszkiewicz, Henryk Dzienis.
  Źródło: Hepato-Gastroenterology2002; Vol. 49 no. 48, s. 1699-1703 wykr. bibliogr. 40 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Nowotwory trzustki
  Zapalenie trzustki przewlekłe
  Prolina - chemia
  Kolagen - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Pancreatic neoplasms
  Pancreatitis
  Proline - chemistry
  Collagen - metabolism

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.833
  Punktacja ministerstwa: 8.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences
  Current Contents - Clinical Medicine

  36/78

  Tytuł oryginału: Serum and tissue level of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and IGF-1 binding proteins as an index of pancreatitis and pancreatic cancer.
  Autorzy: Ewa Karna, Arkadiusz Surażyński, Kazimierz Orłowski, Joanna Łaszkiewicz, Zbigniew Puchalski, Piotr Nawrat, Jerzy Pałka.
  Źródło: International Journal of Experimental Pathology2002; Vol. 83, s. 239-245 wykr. bibliogr. 36 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - analiza
  Białka wiążące czynniki wrostowe insulinopodobne - analiza
  Zapalenie trzustki
  Nowotwory trzustki

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Insulin-like growth factor I - analysis
  Insulin-like growth factor binding protein 1 - analysis
  Pancreatitis
  Pancreatic neoplasms

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.535
  Punktacja ministerstwa: 12.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  37/78

  Tytuł oryginału: Differential effects of estradiol and raloxifene on collagen biosynthesis in cultured human skin fibroblasts.
  Autorzy: Arkadiusz Surażyński, Katarzyna Jarząbek, Józef Haczyński, Piotr Laudański, Jerzy Pałka, Sławomir Wołczyński.
  Źródło: International Journal of Molecular Medicine2003; Vol. 12 no. 5, s. 803-809 il. tab. wykr. b ibliogr. 39 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Fibroblasty
  Hodowle komórkowe
  Raloksyfen
  Piperydyny pochodne
  Estradiol

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Collagen - biosynthesis
  Fibroblasts
  Cells, cultured
  Raloxifene
  Piperidines
  Estradiol

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.940
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  38/78

  Tytuł oryginału: Expression of IGF-binding protein-1 phosphoisoforms in fasted rat skin and its role in regulation of collagen biosynthesis.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka.
  Źródło: Comparative Biochemistry and Physiology Part B2003; Vol. 134, s. 703-711 il. tab. bibliogr. 35 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Głodzenie
  Fibroblasty
  Białka wiążące czynniki wrostowe insulinopodobne - analiza
  Zwierzęta

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Collagen - biosynthesis
  Fasting
  Fibroblasts
  Insulin-like growth factor binding protein 1 - analysis
  Animals

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.579
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  39/78

  Tytuł oryginału: Gly511 to Ser substitution in the COL1A1 gene in osteogenesis imperfecta type III patient with increased turnover of collagen.
  Autorzy: Anna Galicka, Sławomir Wołczyński, Andrzej Gindzieński, Arkadiusz Surażyński, Jerzy Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2003; Vol. 248 no. 1-2, s. 49-56 wykr. bibliogr. 34 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Łamliwość kości wrodzona - genetyka
  Kolagen typu I - genetyka
  Glicyna

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Osteogenesis imperfecta - genetics
  Collagen type I - genetics
  Glycine

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.763
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  40/78

  Tytuł oryginału: Amidine analogue of chlorambucil is a stronger inhibitor of protein and DNA synthesis in breast cancer MCF-7 cells than is the parent drug.
  Autorzy: Paweł Sienkiewicz, Krzysztof Bielawski, Anna Bielawska, Jerzy Pałka.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2004; Vol. 492 no. 2-3, s. 95-101 wykr. bibliogr. 41 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Nowotwory sutka - metabolizm
  Amidyny - chemia
  Amidyny - farmakologia
  Chlorambucyl - chemia
  Chlorambucyl - farmakologia
  Chlorambucyl - pochodne
  Kolagen - biosynteza
  DNA nowotworowy - biosynteza
  Dipeptydazy - metabolizm
  Hodowle komórek nowotworowych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Breast neoplasms - metabolism
  Amidines - chemistry
  Amidines - pharmacology
  Chlorambucil - analogs & derivatives
  Chlorambucil - chemistry
  Chlorambucil - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  DNA, neoplasm - biosynthesis
  Dipeptidases - metabolism
  Tumor cells, cultured

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.432
  Punktacja ministerstwa: 11.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences
  Lista Filadelfijska

  41/78

  Tytuł oryginału: Decreased expression of the insulin-like growth factor-I-binding protein-1 (IGFBP-1) phosphoisoform in pre-eclamptic Wharton's jelly and its role in the regulation of collagen biosynthesis.
  Autorzy: Edward Bańkowski, Krzysztof Sobolewski, Jerzy Pałka, Stefan Jaworski.
  Źródło: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine2004; Vol. 42 no. 2, s. 175-181 il. wykr. bibliogr. 39 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - metabolizm
  Białka wiążące czynniki wrostowe insulinopodobne - metabolism
  Pępowina - chemia
  Pępowina - metabolizm
  Stan przedrzucawkowy
  Kolagen - biosynteza
  Fosforylacja

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Insulin-like growth factor I - metabolism
  Insulin-like growth factor binding proteins - metabolism
  Umbilical cord - chemistry
  Umbilical cord - metabolism
  Pre-eclampsia
  Collagen - biosynthesis
  Phosphorylation

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.685
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences
  Embase

  42/78

  Tytuł oryginału: Fasting-induced inhibition of collagen biosynthesis in rat skin. A possible role for phosphoenolpyruvate in this process.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka, Edward Bańkowski.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2004; Vol. 265 no 1 - 2, s. 203 - 208 wykr. bibliogr. 33 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Głodzenie - fizjologia
  Kolagen - biosynteza
  Skóra - metabolizm
  Fosfoenolopirogronian - analiza
  Kwas pirogronowy - analiza
  Kinaza pirogronowa - analiza
  Dipeptydazy - metabolizm
  Fosforylacja
  Szczury
  Zwierzęta

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Fasting - physiology
  Collagen - biosynthesis
  Skin - metabolism
  Phosphoenolpyruvate - analysis
  Pyruvic acid - analysis
  Pyruvate kinase - analysis
  Phosphorylation
  Rats
  Animals

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.714
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  43/78

  Tytuł oryginału: Metalloproteinases, insulin-like growth factor-I and its binding proteins in aortic aneurysm.
  Autorzy: Bogusław Panek, Marek Gacko, Jerzy Pałka.
  Źródło: International Journal of Experimental Pathology2004; Vol. 85 no. 3, s. 159 - 164 tab. wykr. bibliogr. 32 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Aorta brzuszna - chemia
  Tętniak aorty brzusznej - metabolizm
  Kolagen - analiza
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - analiza
  Białko 1 wiążące czynnik wzrostu insulinopodobny - analiza
  Białko 3 wiążące czynnik wzrostu insulinopodobny - analiza
  Metaloproteinazy macierzowe - analiza

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Aorta, abdominal - chemistry
  Aortic aneurysm, abdominal - metabolism
  Collagen - analysis
  Insulin-like growth factor I - analysis
  Insulin-like growth factor binding protein 1 - analysis
  Insulin-like growth factor binding protein 3 - analysis
  Matrix metalloproteinases - analysis

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.406
  Punktacja ministerstwa: 9.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences
  Medline

  44/78

  Tytuł oryginału: Oxidative stress induces IGF-I receptor signaling disturbances in cultured human dermal fibroblasts. A possible mechanism for collagen biosynthesis inhibition.
  Autorzy: Paweł Sienkiewicz, Maciej Pałka, Jerzy Pałka.
  Źródło: Cellular & Molecular Biology Letters2004; Vol.9 no. 4A, s. 643-650 wykr. bibliogr. 25 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Stres oksydacyjny
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu 1 - farmakologia
  Kolagen - biosynteza
  DNA - biosynteza
  Dipeptydazy - metabolizm
  Fibroblasty
  Antygeny CD29 - metabolizm
  Transdukcja sygnału
  Hodowle komórkowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Oxidative stress
  Receptor, IGF type 1 - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  DNA - biosynthesis
  Dipeptidases - metabolism
  Fibroblasts
  Antigens, CD29 - metabolism
  Signal transduction
  Cells, cultured

  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.495
  Punktacja ministerstwa: 7.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Biosis - Biological Abstracts

  45/78

  Tytuł oryginału: Acetylsalicylic acid prevents nickel-induced collagen biosynthesis in human fibroblasts.
  Autorzy: Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka.
  Źródło: Environmental Toxicology and Pharmacology2005; Vol. 20, s. 501-505 wykr. bibliogr. 35 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Aspiryna - farmakologia
  Dipeptydazy - metabolizm
  Kolagen - biosynteza
  Kolagen - wpływ środków chemicznych
  Fibroblasty - metabolizm
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Zwłóknienie
  Nikiel - działanie szkodliwe
  Nikiel - farmakologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Aspirin - pharmacology
  Dipeptidases - metabolism
  Collagen - biosynthesis
  Collagen - drug effects
  Fibroblasts - metabolism
  Fibroblasts - drug effects
  Fibrosis
  Nickel - adverse effects
  Nickel - pharmacology

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.905
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline

  46/78

  Tytuł oryginału: Differential effects of echistatin and thrombin on collagen production and prolidase activity in human dermal fibroblasts and their possible implication in beta1-integrin-mediated signaling.
  Autorzy: Arkadiusz Surażyński, Paweł Sienkiewicz, Sławomir Wołczyński, Jerzy Pałka.
  Źródło: Pharmacological Research2005; Vol. 51 no 3, s. 217-221 wykr. bibliogr. bibliogr. 33 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kolagen - biosynteza
  Peptydy - farmakologia
  Trombina - farmakologia
  Antygeny CD29 - metabolizm
  Dipeptydazy - metabolizm
  Fibroblasty
  Transdukcja sygnału
  Hodowle komórkowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Collagen - biosynthesis
  Peptides - pharmacology
  Thrombin - pharmacology
  Antigens, CD29 - metabolism
  Dipeptidases - metabolism
  Fibroblasts
  Signal transduction
  Cells, cultured

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.096
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  47/78

  Tytuł oryginału: Inhibition of collagen and DNA biosynthesis by a novel amidine analogue of chlorambucil is accompanied by deregulation of beta1-integrin and IGF-I receptor signaling in MDA-MB 231 cells.
  Autorzy: Paweł Sienkiewicz, Krzysztof Bielawski, Anna Bielawska, Jerzy Pałka.
  Źródło: Environmental Toxicology and Pharmacology2005; Vol. 20, s.118-124 wykr. bibliogr. 38 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Chlorambucyl - farmakologia
  Chlorambucyl - pochodne
  Kolagen - biosynteza
  DNA - biosynteza
  Antygeny CD29 - metabolizm
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu 1 - metabolizm
  Dipeptydazy - metabolizm
  Hodowle komórek nowotworowych - wpływ środków chemicznych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Chlorambucil - pharmacology
  Chlorambucil - analogs & derivatives
  Collagen - biosynthesis
  DNA - biosynthesis
  Antigens, CD29 - metabolism
  Receptor, IGF type 1 - metabolism
  Dipeptidases - metabolism
  Tumor cells, cultured - drug effects

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.905
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  48/78

  Tytuł oryginału: Melanin counter act puromycin-induced inhibition of collagen and DNA biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: Dorota Wrześniok, Arkadiusz Surażyński, Ewa Karna, Ewa Buszman, Jerzy Pałka.
  Źródło: Life Sciences2005; Vol. 77 no 5, s. 528-538 wykr. bibliogr. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Melaniny - farmakologia
  Furomycyna - farmakologia
  Antymetabolity przeciwnowotworowe - farmakologia
  Kolagen - biosynteza
  Kolagen - metabolizm
  DNA - biosynteza
  DNA - wpływ środków chemicznych
  Skóra - wpływ środków chemicznych
  Skóra - metabolizm
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Fibroblasty - metabolizm
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu - wpływ środków chemiczn

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Melanins - pharmacology
  Puromycin - pharmacology
  Antimetabolites, antineoplastic - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  Collagen - metabolism
  DNA - biosynthesis
  DNA - drug effects
  Skin - drug efffects
  Skin - metabolism
  Fibroblasts - drug effects
  Fibroblasts - metabolism
  Receptor, IGF type 1 - drug effects

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.512
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  49/78

  Tytuł oryginału: Melanin potentiates kanamycin-induced inhibition of collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: D. Wrześniok, E. Buszman, E[wa] Karna, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Pharmazie2005; Vol. 60 no 6, s. 439-443 wykr. bibliogr. 33 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Melaniny - farmakologia
  Kanamycyna - farmakologia
  Środki przeciwbakteryjne - farmakologia
  Kolagen - biosynteza
  Fibroblasty - metabolizm
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Skóra - mikrobiologia
  Skóra - wpływ środków chemicznych
  DNA - biosynteza
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu 1 - biosynteza

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Melanins - pharmacology
  Kanamycin - pharmacology
  Anti-bacterial agents - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  Fibroblasts - metabolism
  Fibroblasts - drug effects
  Skin - metabolism
  Skin - drug efffects
  DNA - biosynthesis
  Receptor, IGF type 1 - biosynthesis

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.677
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  50/78

  Tytuł oryginału: Phenotype variability in a daughter and father with mild osteogenesis imperfecta correlated with collagen and prolidase levels in cultured skin fibroblasts.
  Autorzy: Anna Galicka, Arkadiusz Surażyński, Sławomir Wołczyński, Jerzy Pałka, Janusz Popko, Andrzej Gindzieński.
  Źródło: Annals of Clinical Biochemistry2005; Vol. 42 (Pt 1), s. 80-84 wykr. bibliogr. 29 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Łamliwość kości wrodzona - metabolizm
  Kolagen - metabolizm
  Dipeptydazy - metabolizm
  Fibroblasty - metabolizm
  Skóra - metabolizm
  Fenotyp
  Hodowle komórkowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Osteogenesis imperfecta - metabolism
  Collagen - metabolism
  Dipeptidases - metabolism
  Fibroblasts - metabolism
  Skin - metabolism
  Phenotype
  Cells, cultured

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.250
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Embase
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  51/78

  Tytuł oryginału: The effect of hyaluronic acid on interleukin-1 -induced deregulation of collagen metabolism in cultured human skin fibroblasts.
  Autorzy: P[iotr] Nawrat, A[rkadiusz] Surażyński, E[wa] Karna, J[erzy] A[leksander] Pałka.
  Źródło: Pharmacological Research2005; Vol. 51 no 5, s. 473-477 wykr. bibliogr. 31 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kwas hialuronowy - farmakologia
  Interleukina 1 - farmakologia
  Kolagen - biosynteza
  Dipeptydazy - metabolizm
  Fibroblasty - enzymologia
  Czynnik wzrostu insulinopodobny I - farmakologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Hyaluronic acid - pharmacology
  Interleukin-1 - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  Dipeptidases - metabolism
  Fibroblasts - enzymology
  Insulin-like growth factor I - pharmacology

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.096
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska
  Current Contents - Life Sciences

  52/78

  Tytuł oryginału: Butyrate-induced collagen biosynthesis in cultured fibroblasts is independent on alpha2beta1 integrin signalling and undergoes through IGF-I receptor cascade.
  Autorzy: Ewa Karna, Wojciech Miltyk, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2006; Vol. 286, s. 147-152 wykr. bibliogr. 42 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Maślany - farmakologia
  Kolagen - biosynteza
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Fibroblasty - metabolizm
  Transdukcja sygnału - wpływ środków chemicznych
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu - wpływ środków chemiczn
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu 1 - metabolizm
  Integryna alfa2beta1 - fizjologia
  Dipeptydazy - metabolizm
  Hodowle komórkowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Butyrates - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  Fibroblasts - drug effects
  Fibroblasts - metabolism
  Signal transduction - drug effects
  Receptor, IGF type 1 - drug effects
  Receptor, IGF type 1 - metabolism
  Integrin alpha2beta1 - physiology
  Dipeptidases - metabolism
  Cells, cultured

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.862
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  53/78

  Tytuł oryginału: Effect of melanin on netilmicin-induced inhibition of collagen biosynthesis in human skin fibroblasts.
  Autorzy: Ewa Buszman, Dorota Wrześniok, Arkadiusz Surażyński, Jerzy Pałka, Katarzyna Molęda.
  Źródło: Bioorganic and Medicinal Chemistry2006; Vol. 14 no 24, s. 8155-8161 wykr. bibliogr. 44 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Melaniny - farmakologia
  Netylmycyna - farmakologia
  Kolagen - biosynteza
  DNA - biosynteza
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Fibroblasty - enzymologia
  Fibroblasty - metabolizm
  Skóra - wpływ środków chemicznych
  Skóra - enzymologia
  Skóra - metabolizm
  Dipeptydazy - metabolizm
  Środki przeciwbakteryjne - farmakologia

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Melanins - pharmacology
  Netilmicin - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  DNA - biosynthesis
  Fibroblasts - drug effects
  Fibroblasts - enzymology
  Fibroblasts - metabolism
  Skin - drug efffects
  Skin - enzymology
  Skin - metabolism
  Dipeptidases - metabolism
  Anti-bacterial agents - pharmacology

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.624
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  54/78

  Tytuł oryginału: Enhanced prolidase activity and decreased collagen content in breast cancer tissue.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka, Marek Z[bigniew] Wojtukiewicz.
  Źródło: International Journal of Experimental Pathology2006; Vol. 87 no 4, s. 289-296 il. wykr. bibliogr. 33 poz. sum.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Nowotwory sutka - metabolizm
  Nowotwory sutka - enzymologia
  Kolagen - analiza
  Kolagen - metabolizm
  Dipeptydazy - metabolizm
  Metaloproteinaza macierzy 2 - metabolizm
  Metaloproteinaza macierzy 9 - metabolizm
  Antygeny CD29 - metabolizm

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Breast neoplasms - metabolism
  Breast neoplasms - enzymology
  Collagen - analysis
  Collagen - metabolism
  Dipeptidases - metabolism
  Matrix metalloproteinase 2 - metabolism
  Matrix metalloproteinase 9 - metabolism
  Antigens, CD29 - metabolism

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.707
  Punktacja ministerstwa: 15.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  55/78

  Tytuł oryginału: Hyaluronic acid counteracts interleukin-1-induced inhibition of collagen biosynthesis in cultured human chondrocytes.
  Autorzy: E[wa] Karna, W[ojciech] Miltyk, J[erzy] A[leksander] Pałka, K[atarzyna] Jarząbek, S[ławomir] Wołczyński.
  Źródło: Pharmacological Research2006; Vol. 54 no 4, s. 275-281 wykr. bibliogr. 46 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Kwas hialuronowy - farmakologia
  Interleukina 1 - farmakologia
  Kolagen - biosynteza
  Kolagen - genetyka
  Kolagen - metabolizm
  Chondrocyty - metabolizm
  Chondrocyty - wpływ środków chemicznych
  Dipeptydazy - metabolizm
  Hodowle komórkowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Hyaluronic acid - pharmacology
  Interleukin-1 - pharmacology
  Collagen - biosynthesis
  Collagen - genetics
  Collagen - metabolism
  Chondrocytes - metabolism
  Chondrocytes - drug effects
  Dipeptidases - metabolism
  Cells, cultured

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.421
  Punktacja ministerstwa: 10.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  56/78

  Tytuł oryginału: Novel amidine analogue of melphalan as a specific multifunctional inhibitor of growth and metabolism of human breast cancer cells.
  Autorzy: Krzysztof Bielawski, Anna Bielawska, Katarzyna Sosnowska, Wojciech Miltyk, Katarzyna Winnicka, Jerzy Pałka.
  Źródło: Biochemical Pharmacology2006; Vol. 72 no 3, s. 320-331 tab. wykr. bibliogr. 59 poz. abstr.
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Melfalan - pochodne
  Melfalan - synteza chemiczna
  Melfalan - farmakologia
  Amidyny - synteza chemiczna
  Amidyny - farmakologia
  Środki przeciwnowotworowe alkilujące - synteza chemiczna
  Środki przeciwnowotworowe alkilujące - farmakologia
  DNA - metabolizm
  Kolagen - biosynteza
  Dipeptydazy - metabolizm
  Antygeny CD29 - metabolizm
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu 1 - metabolizm
  Topoizomerazy DNA - metabolizm
  Nowotwory sutka - metabolizm
  Nowotwory sutka - patomorfologia
  Linie komórkowe nowotworowe - wpływ środków chemicznych

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Melphalan - analogs & derivatives
  Melphalan - chemical synthesis
  Melphalan - pharmacology
  Amidines - chemical synthesis
  Amidines - pharmacology
  Antineoplastic agents, alkylating - chemical synthesis
  Antineoplastic agents, alkylating - pharmacology
  DNA - metabolism
  Collagen - biosynthesis
  Dipeptidases - metabolism
  Antigens, CD29 - metabolism
  DNA topoisomerases - metabolism
  Breast neoplasms - metabolism
  Breast neoplasms - pathology
  Cell line, tumor - drug effects

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.581
  Punktacja ministerstwa: 24.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  57/78

  Tytuł oryginału: Glucose-depleted medium reduces the collagen content of human skin fibroblast cultures.
  Autorzy: Marzanna Cechowska-Pasko, Jerzy Pałka, Edward Bańkowski.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2007; Vol. 305 no 1-2, s. 79-85
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Glukoza - dawkowanie
  Glukoza - farmakologia
  Fibroblasty - cytologia
  Fibroblasty - wpływ środków chemicznych
  Fibroblasty - metabolizm
  Kolagen - biosynteza
  Białka - metabolizm
  Chaperony molekularne - metabolizm
  Glikoproteiny - metabolizm
  Białka wstrząsu termicznego HSP70 - metabolizm
  Metaloproteinaza macierzy 2 - metabolizm
  Metaloproteinaza macierzy 9 - metabolizm
  Antygeny CD29 - metabolizm
  Receptor dla czynnika wzrostu insulinopodobnego typu 1 - metabolizm
  Hodowle komórkowe

  Angielskie hasła przedmiotowe:
  Glucose - administration & dosage
  Glucose - pharmacology
  Fibroblasts - cytology
  Fibroblasts - drug effects
  Fibroblasts - metabolism
  Collagen - biosynthesis
  Proteins - metabolism
  Molecular chaperones - metabolism
  Glycoproteins - metabolism
  HSP70 heat-shock proteins - metabolism
  Matrix metalloproteinase 2 - metabolism
  Matrix metalloproteinase 9 - metabolism
  Antigens, CD29 - metabolism
  Receptor, IGF type 1 - metabolism
  Cells, cultured

  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.707
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  58/78

  Tytuł oryginału: Mechanism of collagen biosynthesis up- regulation in cultured leiomyoma cells.
  Autorzy: Monika Zbucka, Wojciech Miltyk, Tomasz Bielawski, Arkadiusz Surażyński, Jerzy Pałka, Sławomir Wołczyński.
  Źródło: Folia Histochemica et Cytobiologica2007; Vol. 45 suppl. 1, s. 181-185
  Charakt. formalna: PAS
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.886
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline

  59/78

  Tytuł oryginału: Prolidase-independent mechanism of camptothecin-induced inhibition of collagen biosynthesis in cultured human skin fibroblasts.
  Autorzy: Wojciech Miltyk, Ewa Karna, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: Journal of Biochemistry2007; Vol. 141 no 2, s. 287-292
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.020
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  60/78

  Tytuł oryginału: Phosphoenolpyruvate-dependent inhibition of collagen biosynthesis, alpha2beta1 integrin and IGF-I receptor signaling in cultured fibroblasts.
  Autorzy: Ewa Karna, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2008; 315 (1-2), s. 61-67
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.764
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  61/78

  Tytuł oryginału: Prolidase dependent inhibition of collagen biosynthesis in Chinese hamster ovary cells.
  Autorzy: W[ojciech] Miltyk, A[rkadiusz] Surażyński, J. Grabowska, J[erzy] A[leksander] Pałka.
  Źródło: Journal of Biochemistry2008; 144 (3), s. 409-414
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.878
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  62/78

  Tytuł oryginału: Prolidase-dependent regulation of collagen biosynthesis.
  Autorzy: A[rkadiusz] Surażyński, W[ojciech] Miltyk, J[erzy] Pałka, J[ames] M. Phang.
  Źródło: Amino Acids2008; 35 (4), s. 731-738
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.132
  Punktacja ministerstwa: 27.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  63/78

  Tytuł oryginału: Protective effect of hyaluronic acid on interleukin-1-induced deregulation of beta1-integrin and insulin-like growth factor-I receptor signaling and collagen biosynthesis in cultured human chondrocytes.
  Autorzy: Ewa Karna, Wojciech Miltyk, Arkadiusz Surażyński, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2008; 308 (1-2), s. 57-64
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.764
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  64/78

  Tytuł oryginału: Combined therapy with disintegrin and melphalan as a new strategy in inhibition of endometrial cancer cell line (Ishikawa) growth.
  Autorzy: Wojciech Miltyk, Arkadiusz Surażyński, Sławomir Wołczyński, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: Folia Histochemica et Cytobiologica2009; 47, 5, s. S121-S125
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.081
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline

  65/78

  Tytuł oryginału: Estrogen receptor beta participate in the regulation of metabolizm of extracellular matrix in estrogen alpha negative breast cancer.
  Autorzy: Monika Leśniewska, Wojciech Miltyk, Jolanta Świątecka, Małgorzata Tomaszewska, Mariusz Kuźmicki, Jerzy Pałka, Sławomir Wołczyński.
  Źródło: Folia Histochemica et Cytobiologica2009; 47, 5, s. S107-S112
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.081
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline

  66/78

  Tytuł oryginału: Estrogen-dependent regulation of PPAR-gamma signaling on collagen biosynthesis in adenocarcinoma endometrial cells.
  Autorzy: A[rkadiusz] Surażyński, K[atarzyna] Jarząbek, W[ojciech] Miltyk, S[ławomir] Wołczyński, J[erzy] Pałka.
  Źródło: Neoplasma2009; 56, 5, s.448-454
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.192
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  67/78

  Tytuł oryginału: Hyaluronic acid abrogates nitric oxide-dependent stimulation of collagen degradation in cultured human chondrocytes.
  Autorzy: Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Robert Czarnomysy, Joanna Grabowska, Jerzy Pałka.
  Źródło: Pharmacological Research2009; 60, s. 46-49
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.929
  Punktacja ministerstwa: 27.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  68/78

  Tytuł oryginału: Mechanism of betulinic acid inhibition of collagen biosynthesis in human endometrial adenocarcinoma cells.
  Autorzy: E[wa] Karna, J[erzy] A[leksander] Pałka.
  Źródło: Neoplasma2009; 56 (4), s. 361-366
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.192
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  69/78

  Tytuł oryginału: The mechanism of butyrate-induced collagen biosynthesis in cultured fibroblasts.
  Autorzy: Ewa Karna, Sylwia Trojan, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research2009; 66 (2), s. 129-134
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.347
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Inne bazy podające opis:
  Medline
  Lista Filadelfijska

  70/78

  Tytuł oryginału: The mechanism of butyrate-induced collagen biosynthesis in cultured fibroblasts.
  Autorzy: Ewa Karna, Sylwia Trojan, Jerzy A[leksander] Pałka.
  Źródło: Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research2009; 66, 3, s. 229-233
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.347
  Punktacja ministerstwa: 13.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline

  71/78

  Tytuł oryginału: 4' - chlorodiazepam - agonist of peripheral benzodiazepine receptors as a protecting factor in IL-1 induced deregulation of collagen biosynthesis in cultured.
  Autorzy: Wojciech Miltyk, Arkadiusz Surażyński, Joanna Dondziło, Jerzy Pałka.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2010; 647, s. 31-36
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.737
  Punktacja ministerstwa: 27.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  72/78

  Tytuł oryginału: Betulinic acid inhibits the expression of hypoxia-inducible factor 1alpha and vascular endothelial growth factor in human endometrial adenocarcinoma cells.
  Autorzy: Ewa Karna, Łukasz Szoka, Jerzy A. Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2010; 340, 1-2, s. 15-20
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.168
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  73/78

  Tytuł oryginału: Captopril-dependent inhibition of collagen biosynthesis in cultured fibroblasts.
  Autorzy: Ewa Karna, Łukasz Szoka, Jerzy Aleksander Pałka.
  Źródło: Pharmazie2010; 65, s. 614-617
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.869
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  74/78

  Tytuł oryginału: Enhancement of antibacterial effects of extracts from Cirsium species using sodium picolinate and estimation of their toxicity.
  Autorzy: Maria H[alina] Borawska, Sylwia K. Czechowska, Renata Markiewicz, Katarzyna Socha, Jolanta Nazaruk, Jerzy Pałka, Valery A. Isidorow.
  Źródło: Natural Product Research2010; 24, 6, s. 554-561
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.906
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  75/78

  Tytuł oryginału: Prolidase-dependent regulation of TGF c and TGF beta receptor expressions in human skin fibroblasts.
  Autorzy: Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Izabela Prokop, Jerzy Pałka.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2010; 649, s. 115-119
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.737
  Punktacja ministerstwa: 27.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  76/78

  Tytuł oryginału: The effect of Telmisartan on collagen biosynthesis depends on the status of estrogen activation in breast cancer cells.
  Autorzy: Beata Kocięcka, Arkadiusz Surażyński, Wojciech Miltyk, Jerzy Pałka.
  Źródło: European Journal of Pharmacology2010; 628, s. 51-56
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.737
  Punktacja ministerstwa: 27.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences

  77/78

  Tytuł oryginału: Scutellarin-dependent inhibition of collagen biosynthesis in cultured fibroblast
  Autorzy: Ewa Karna, Jolanta Nazaruk, Łukasz Szoka, Jerzy A. Pałka.
  Źródło: Natural Product Research2011, s.1-7
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.906
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline


  78/78

  Tytuł oryginału: Thrombin-dependent modulation of beta1-integrin-mediated signaling up-regulates prolidase and HIF-1alpha through p-FAK in colorectal cancer cells.
  Autorzy: Ewa Karna, Łukasz Szoka, Jerzy Pałka.
  Źródło: Molecular and Cellular Biochemistry2012; 361, s. 235-241
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.168
  Punktacja ministerstwa: 20.000
  Inne bazy podające opis:
  Lista Filadelfijska
  Medline
  Current Contents - Life Sciences