• Aktualności. Studenci Wydziału Lekarskiego podczas zajęć klinicznych
 • Aktualności

  Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy o stypendium naukowe

  04.10.2018 10:51
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

  Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat.

  Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Nagrodą jest 10 stypendiów naukowych, każde o wartości 10 tys. zł. 

   

  Uczelnia ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów do stypendium, wnioski składane indywidualnie przez doktorantów nie będą rozpatrywane. Stypendyści  wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację.

  Rada Naukowa Fundacji opracowała następujące kryteria oceny wniosków:

  publikacje – do 50 pkt.,

  osiągnięcia naukowe – do 30 pkt.  

  praca doktorska – do 20 pkt.

  Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.polpharma.pl/fundacja

  Jednocześnie informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

  W przypadku zainteresowania w/w konkursem uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą z Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl  tel: 85 748 54 89.

  Sporządzone wnioski należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej w dwóch egzemplarzach, do podpisu przez osoby reprezentujące jednostkę, do 30 listopada 2018 r.

  Termin składania wniosków do w/w konkursu upływa 31 grudnia 2018 r. 

  Powrót