• Aktualności. Studenci Wydziału Lekarskiego podczas zajęć klinicznych
 • Aktualności

  Uroczyste wręczenie dyplomów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii - 7 października 2021

  06.10.2021 13:35
  Autor: Administrator UMB
  Uroczystości wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego odbyły się w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydział Lekarski ukończyły 264 osoby, w tym: 190 absolwentów kierunku lekarskiego i 74 absowentów kierunku lekarsko-dentystycznego.
  W uroczystości wzięła udział światowej sławy chirurg i transplantolog, prof. Maria Siemionow z University of Chicago. Gość specjalna życzyła absolwentom sukcesów, aby zawsze pamiętali skąd pochodzą i podkreśliła, że od jutra muszą wziąć odpowiedzialność za swoje zawodowe decyzje.  Prof. dr hab. Irina Kowalska, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim podziękowała absolwentom za wspaniałe lata podczas studiów na UMB, wyniki uzyskane na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (I miejsce w Polsce) oraz Lekarskim Egzaminie Końcowym  (II miejsce w Polsce).
  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. Marcin Moniuszko życzył wszystkim absolwentom pasji, zaangażowania i czerpania satysfakcji z pracy w pięknym zawodzie lekarza. Zaprosił także absolwentów na staż i do pracy w Uniwersyteckim  Szpitalu Klinicznym. 
  Prof. dr hab. Teresa Sierpińska, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,
  Programów Studiów i Oddziału Stomatologii wyraziła dumę z osiągnięć absolwentów. Zapewniła, że UMB dba o wysoki poziom nauczania.
  Władze dziekańskie uhonorowały absolwentów wyróżniających się na polu naukowym i organizacyjnym, a Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMB na polu sportowym. Specjalną nagrodę za najwyższą średnią z okresu studiów (4,76) otrzymał z rąk Prorektora ds. Kształcenia, prof. dr hab. Adriana Chabowskiego lekarz Konrad Trzciński. Do niego trafiła także nagroda pieniężna im. Prof. Jakuba Chlebowskiego, byłego Rektora AMB, ufundowana przez córkę dr Irenę Bennett. Na koniec uroczystości absolwenci zarówno kierunku lekarskiego, jak i lekarsko-dentystycznego na znak radości z odebrania dyplomów podrzucili w górę swoje birety. Ceremonię wręczenia dyplomów uświetnił swoim występem Chór UMB pod dyrekcją dr hab. Anny Moniuszko.
  Z powodów ograniczeń epidemicznych w obu uroczystościach dyplomatoriów nie brały udziału rodziny absolwentów. Odbywała się natomiast transmisja online, która dostępne są na kanale YouTubeUMB
   
   
  Warto zauważyć, że tegoroczni absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego i Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskali czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) i Lekarskim Egzaminie Końcowym (LEK). W jesiennej edycji LDEK-u 2021 zajęli I miejsce wśród absolwentów zdających LDEK którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach i którzy zdawali po raz pierwszy. Średnia punktów, którą osiągnęli podczas ostatniego egzaminu absolwenci naszej Alma Mater wyniosła odpowiednio 163,25 pkt. i 164 pkt i jest o od 3 do 4 punktów wyższa niż absolwentów pozostałych uczelni medycznych.
  Z kolei absolwenci kierunku lekarskiego zajęli 2 miejsce w Polsce na LEK-u, a indywidualnie absolwent naszej Alma Mater Konrad Trzciński najlepiej w Polsce zdał ten państwowy egzamin. 
   

   

   

   

  Powrót