• Ostatnia zmiana 27.03.2020 przez Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

  Kadra

   

   Kierownik Kliniki  
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik  
     
  Starsi wykładowcy Pracownicy USK

  dr n. med. Beata Panek-Penpicka

  dr n. med. Ewa Swidzińska
    lek. Anna Kalinowska-Hutnik
  Wykładowcy lek. Jan Czaban
  dr n. med. Małgorzata Korniluk lekarz rezydent  Monika Perkowska
    lekarz rezydent Martyna Wyszyńska-Gołaszewska
  Pracownicy naukowo-techniczni lekarz rezydent Aleksandra Supronik
  dr n. med. Maria Ossolińska  
    Pielęgniarka oddziałowa
  asystenci dydaktyczni mgr Elżbieta Waluk
  lek. Aleksandra Supronik  
    Sekretariat medyczny
    Paulina Ołdziejewska
    Alicja Górecka
    Urszula Ossolińska
  Personel pielęgniarski  
  Irena Milewska Marzena Tur
  Magdalena Wołyniec Elżbieta Kobus
  Irena Warpechowska Urszula Stefaniak
  Maria Kuczyńska Urszula Charkiewicz

  Irena Hryniewicka

  Elżbieta Pućkowska
  Bożena Szczelina Monika Szypcio
  Danuta Sosnowska Katarzyna Fiodorow
  Anna Grzeszczuk-Laskowska Agnieszka Kuczyńska
  Joanna Majtas Małgorzata Antosiuk
  Anna Świniarska Katarzyna Perkowska
  Maria Ejsymont Renata Ignatiuk
  Jolanta Cimaszewska